Predania - Bucuresti

Păstrarea şi răspândirea învăţăturii de credinţă Ortodoxă "precum au grăit Prorocii, precum au propovăduit Apostolii, precum a primit Biserica, precum au predanisit Dascălii - precum a luminat Harul" - (Sinodiconul Ortodoxiei)