Predania - Bucuresti

Edităm şi publicăm:

  • cărţi în format multimedia şi pe suport de hârtie;
  • reviste, broşuri, buletine, studii, monografii;
  • CD-ROM, CD-audio, web-site ş.a.

Iniţiem şi organizăm:

  • întâlniri, conferinţe, lansări, expoziţii;
  • şcoli de vară, tabere, cursuri, programe educative;
  • pelerinaje în ţară, cât şi în peste hotare;

Coordonăm constituirea unei baze tehnice şi a unor depozite de materiale necesare creării, culegerii, stocării, ordonării, arhivării şi editării în format digital şi pe suport de hârtie a informaţiilor referitoare la scopurile mai sus prezentate.

Colaborăm cu instituţii, ONG-uri, persoane fizice, mass-media interesate în atingerea scopurilor propuse.