Predania - Bucuresti

Asociaţia Predania îşi orientează eforturile către:

  • menţinerea legăturii neîntrerupte cu Tradiţia, Predania Ortodoxă, îndeosebi cu muzica psaltică, icoana, scrierile duhovniceşti ş.a.;
  • cunoaşterea şi promovarea vieţii duhovniceşti şi a moştenirii ortodoxe aparţinând comunităţilor din Balcani şi de pretutindeni;
  • furnizarea, în format clasic şi electronic, a unei serii de lucrări de patrimoniu, cu precădere carte veche românească, ilustrând sfera literaturii duhovniceşti a Ortodoxiei, dar şi unele lucrări reprezentative din literatura română veche. Se vor pune la dispoziţia cititorilor lucrări ce nu au fost la îndemâna publicului larg în ultimele decenii sau care au fost editate în tiraje neîndestulătoare.
  • punerea în valoare a moştenirii culturale a Imperiului Roman Creştin;
  • conştientizarea unităţii şi continuităţii neamului Românesc în cadrul frăţiei neamurilor balcanice, prioritatea constituind-o păstrarea elementului Românesc din Balcani şi, îndeosebi, a ramurii Aromâne, cât şi cunoaşterea specificului neamurilor trăitoare în acest spaţiu;
  • promovarea relaţiilor pan-ortodoxe şi pan-balcanice;
  • sprijinirea activităţilor de cercetare în domeniile de interes ale asociaţiei.