Predania - Bucuresti


Lansarea Proiectului Avdhela în Bucureşti

24 Noiembrie 2009

Proiectul Avdhela, iniţiat şi sprijinit de Asociaţia Predania, a fost prezentat pentru prima dată publicului larg pe 24 noiembrie 2009 în cadrul Clubului Ţăranului Român din Bucureşti, alături de invitaţi din mediul cultural aromânesc: George Vrana (poet, eseist), Ionuţ Piţurescu (regizor), Aleksander Zikov (regizor). 

După prezentarea misiunii şi activităţilor propuse de proiect, precum şi a site-ului bibliotecii virtuale a culturii aromâne, http://www.proiectavdhela.ro/, s-au proiectat filmele: „Balkan's Digest" (Ionuţ Piţurescu) şi „Calea Eschibaba" (Aleksander Zikov). Cu ocazia lansării s-a pus la dispoziţia publicului un CD audio editat în cadrul proiectului, cu cântece vechi aromâneşti, intrerpretate de Ionel Zeană.

redactor/ Radu Hagiu
layout/ Atelierul de grafică
dtp/ Remus Brihac

anul apariţiei/ 2009

format/ 14,5x20,5 cm
copertă/ carton 280gmp
hârtie/ offset 80gmp
număr de pagini/ 182
ISBN/ 978-606-92118-4-7
preţ/ 14.17 leiIdentitatea şi libertatea omului în Ortodoxie - Răspunsuri ale Bisericii în privinţa actelor electronice, carte apărută în carul colecției „Martor”

23 Noiembrie 2009

În contextul dezbaterilor purtate în România pe tema adoptării actelor electronice şi al puţinei cunoaşteri a părerilor duhovniceşti în această privinţă, Editura Predania a avut iniţiativa de a aduna într-un volum poziţiile exprimate public de-a lungul timpului în sânul Bisericii Ortodoxe, de către Sfintele Sinoade ale Bisericilor locale, Sfânta Chinotită a Muntelui Athos, cunoscuţi arhierei, duhovnici şi theologi contemporani din Grecia, Serbia, Rusia, Ucraina şi România. Documentele reunite în această carte dau mărturie despre cugetul sobornicesc al Bisericii în această privinţă.

„Dumnezeu ne-a înzestrat cu o libertate absolută, încât mântuirea este rodul unei îndreptări şi înaintări libere spre Ziditorul nostru. Libertatea interioară este în inima noastră, este tezaurul adâncimii inimii. Ea nu poate fi sechestrată, nu poate fi capturată,
nu poate fi desfiinţată. Libertatea exterioară a Creştinilor a fost, este şi probabil va fi tot timpul în primejdie. Vrăjmaşii libertăţii noastre exterioare sânt relaţiile sociale seculare, sistemele politice, instanţele guvernamentale, instanţele sociale şi uneori instanţele juridice laice. Cei ce vor să ne mărginească libertatea sânt liberi s'o facă, iar noi sântem liberi să ne împotrivim." (Prof. Univ. Dr. Pavel Chirilă)

„În spatele duhului lumesc al «libertăţii» de astăzi, al lipsei de cinstire în Biserica lui Hristos faţă de cei mai mari, părinţi şi dascăli, care au frica lui Dumnezeu, se ascunde robia duhovnicească, neliniştea sufletească şi anarhia, ce duce lumea spre impas, spre nimicire sufletească şi trupească. Iar în spatele sistemului perfect de asigurare computerizată, ce se face prin «cartela» electronică, se ascunde dictatura mondială, sclavia lui antihrist. (...) Hristos să ne lumineze pe toţi. Amin." (Părintele Paisie Aghioritul)

 Lansarea cărţii Prin fereastra temniţei, a Sfântului Nicolae Velimirovici şi a DVD-ului cu filmul documentar „Sfântul Nicolae al Serbiei”

29 Octombrie 2009

Editura Predania a organizat pe 29 octombrie 2009, la Sibiu, împreună cu Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi din România (ASCOR) - filiala locală, lansarea cărţii Prin fereastra temniţei, a Sfântului Nicolae Velimirovici şi a DVD-ului cu filmul documentar „Sfântul Nicolae al Serbiei".
În deschiderea evenimentului a vorbit Părintele Profesor Ioan Bizău.
Evenimentul a avut loc în Aula „Mitropolit Ioan Meţianu" a Facultăţii de Teologie Ortodoxă.

traducere/
Ionuţ și Sladjana Gurgu
redactor/ Radu Hagiu
layout/ Atelierul de grafică
dtp/ Remus Brihac

anul apariţiei/ 2009

format/ 14,5x20,5 cm
copertă/ carton 280gmp
hârtie/ offset 80gmp
număr de pagini/ 158
ISBN/ 978-606-92118-3-0
preţ/ 13 leiSfântul Nicolae Velimirovici, Gânduri despre bine şi rău, carte apărută în cadrul colecției „Sfântul Nicolae Velimirovici”

18 Octombrie 2009

Gândurile adunate între coperţile acestei cărţi ne îmbrăţişează cu o gingaşă familiaritate: pentru credincioşi, ele par să vină nemijlocit din înţelepciunea Cărţii Ecclisiastului, din Pildele lui Solomon, din Psalmi, din pildele Evangheliei, din Pateric şi din capetele Filocaliei; orice cititor va putea regăsi aici căldura de „acasă", în măsura în care au căutat vreo mângâiere în scrierile vechilor înţelepţi ai Antichităţii. Această culegere de gânduri nu caută să fie, aşa cum s'ar putea crede la prima vedere, o încercare de definire sau de clasificare a binelui şi a răului; este vorba aici despre toate cele ale omului - de la poezie la seceriş, de la theologie la economie. Este o carte unde găsim gânduri despre toate, însă nu toate felurile de gânduri; găsim doar acele gânduri „plimbate prin cer", aşa cum ne îndeamnă Vlădica Nicolae să facem şi noi.

redactor/ Radu Hagiu
layout/ Atelierul de grafică
dtp/ Remus Brihac

anul apariţiei/ 2009

format/ 14,5x20,5 cm
copertă/ carton 280gmp
hârtie/ offset 80gmp
număr de pagini/ 326
ISBN/ 978-606-88781-1-6
preţ/ 24 leiMircea Platon şi Gheorghe Fedorovici, Măsura vremii: îndemn la normalitate, carte apărută în cadrul colecției „Martor”

23 August 2009

Cartea ne reaminteşte criteriile normalităţii în condiţiile României de astăzi: o Românie unde normalitatea tinde să devină o insultă, unde calităţile Românilor sânt prezentate, acolo unde mai există, ca detestabile, în timp ce Ortodoxia este condusă cu îndemânare înapoi spre templul zeului necunoscut.
„De regulă, titlul unei cărţi încearcă să exprime într'o formă concentrată conţinutul ei, fapt valabil şi în cazul cărţii de faţă. Cu precizarea că, la rândul ei, cartea nu face altceva decât să explice ideea formulată în titlu: vremea are o măsură, iar măsura ei este normalitatea. Ideea este de domeniul evidenţei, aşa cum se întâmplă cu lucrurile adevărate. Dar tocmai pentru că sânt adevărate, ele sânt în primejdie: în primejdia de a fi deturnate, sau pur şi simplu contestate, negate de-a dreptul. De aceea, «adevărurile simple, evidente, trebuie apărate», notează hotărât Winston, protagonistul romanului 1984 al lui Orwell, în jurnalul său. Ele sânt apărate prin mărturisirea lor. Dacă este adevărat că vremea are o măsură şi că măsura ei este normalitatea, atunci cel care decide criteriul normalităţii devine stăpânul vremii: «Cine controlează trecutul, controlează şi viitorul. Cine controlează prezentul, controlează trecutul» sună sloganul Partidului. Împotriva celor care hotărăsc, în funcţie de propriile lor scopuri şi interese, criteriile normalităţii, încercăm prin această carte să amintim că normalitatea este definită şi dată deja de Cel care a făcut şi lumea, şi omul, şi vremea." (Autorii)Vernisaj de expozitie filatelică la Prăvălia Predania

30 Mai 2009

Pe 30 mai 2009, la Prăvălia Predania, a avut loc vernisajul expoziţiei filatelice „Exilul şi lupta anticomunistă".
Emisiunile filatelice ale exilului politic al diferitelor ţări din Europa - un capitol recent al istoriei timbrelor poştale - au constituit o modalitate de exprimare liberă, circulând în lumea întreagă pe scrisori alături de francatura oficială. Emisiunile din expoziţia organizată la Prăvălia Predania (vignete, timbre, coliţe, carnete, plicuri) au fost realizate de românii aflaţi în exil. Din 1954 până în 1969, prin strădania lui Traian Popescu (datorită patriotismului, entuziasmului şi priceperii sale), au apărut 54 de emisiuni filatelice (sub formă de vignete) ale „Românilor liberi" - denumire sub care se regăseşte întreg exilul anticomunist, nu numai o formaţiune sau alta. Apariţia acestor emisiuni filatelice a servit cauzei româneşti, iar circulaţia lor, mai ales, a stârnit furia Securităţii, pusă în imposibilitatea de a reacţiona în faţa unui asemenea mijloc de propagandă şi informare asupra stării de fapt din România.
Expoziția a putut fi vizionată în perioada 30 mai - 28 iunie 2009.Lansarea cărții teologului George Racoveanu, intitulată Omenia și frumusețea cea dintâi

25 Mai 2009

Editura Predania a lansat sâmbătă, 23 mai 2009, la sediul librariei, una dintre operele teologului interbelic George Racoveanu, intitulată Omenia și frumusețea cea dintâi. Lansarea a avut loc în prezenţa părintelui Protosinghel Iustin Petre, stareţul mănăstirii „Sf. Ioan Casian". În cadrul evenimentului lansării au avut loc mici discuţii la o cană cu ceai din partea casei.Lansarea cărții teologului George Racoveanu, intitulată Omenia și frumusețea cea dintâi

23 Mai 2009

Editura Predania a lansat sâmbătă, 23 mai 2009, la sediul librariei, una dintre operele teologului interbelic George Racoveanu, intitulată Omenia și frumusețea cea dintâi. Lansarea a avut loc în prezenţa părintelui Protosinghel Iustin Petre, stareţul mănăstirii „Sf. Ioan Casian". În cadrul evenimentului lansării au avut loc mici discuţii la o cană cu ceai din partea casei.Marş pentru Familie

22 Mai 2009

Mai multe organizaţii nonguvernamentale, între care Federaţia Pro-Vita, Alianţa Familiilor din România şi Forul Ortodox Român (în cadrul căruia este reprezentată şi Predania) au organizat vineri, 22 mai 2009, în Piaţa George Enescu (lângă Ateneul Român) un Marş pentru Familie. Scopul acestuia a fost de a afirma valorile tradiţionale ale familiei, de a trage un semnal de alarmă referitor la presiunile tot mai puternice la care sunt supuse familiile şi copiii lor, de a spune nu libertinajului, încurajării avorturilor şi propagandei homosexualităţii.Kosovo şi Metohia în lacrimi în Brașov

19 Mai 2009

Editura Predania, Asociaţia Pro-Vita Christiana Sf. Ecaterina şi ASCOR Braşov au organizat expoziţia de fotografii a artistului Milinko Stefanovici, intitulată „Kosovo şi Metohia în lacrimi", găzduită de Casa de Cultură a Studenţilor la Braşov, fiind accesibilă publicului larg în perioada 19 mai-1 iunie 2009.

traducere/
Preot Teoctist Caia
redactor/ Radu Hagiu
layout/ Atelierul de grafică
dtp/ Remus Brihac

anul apariţiei/ 2009

format/ 14,5x20,5 cm
copertă/ carton 280gmp
hârtie/ offset 80gmp
număr de pagini/ 306
ISBN/ 978-606-92118-0-9
preţ/ 7 leiMonahia Maria (Dobromîslova), Viaţa Sfântului Nicon, ultimul Stareţ de la Optina, carte apărută în cadrul colecţiei „Părinţi duhovniceşti”

15 Mai 2009

În aceasta carte, Monahia Maria, ajutată de cunoaşterea îndeaproape a persoanelor şi întâmplărilor despre care istoriseşte, a izbutit să redea într-un chip impresionant nevoinţele şi pătimirile Sfântului Nicon Mărturisitorul (aşa cum l-a înscris Biserica în sinaxarul său, la proslăvirea din 2000), ultimul Stareţ de la Sihăstria Optina, precum şi atmosfera epocii (în Rusia de la sfârşitul veacului al XIX-lea şi începutul veacului XX). Cartea cuprinde şi fragmente din jurnalul Sfântului (astăzi pierdut în parte), din scrisorile, predicile şi cuvântările sale, alături de o parte din învăţăturile pe care i le-a înmânat Sfântul Stareţ Varsanufie de la Optina, al cărui ucenic a fost.

Ca ucenic al marelui Stareţ Varsanufie, Sfântului Nicon s-a învrednicit de multe binecuvântări dumnezeieşti, iar după adormirea Starețului şi închiderea Optinei, a pătimit întemniţări şi prigoane din partea stăpânirii celei fără de Dumnezeu, alăturându-se cetei cereşti a cuvioşilor mărturisitori în 1931. După 60 ani, Biserica l-a proslăvit ca sfânt, prăznuindu-se alături de ceilalţi Sfinţi Stareţi ai Optinei în sobor, la 11 Octombrie.

Sfântul Nicon de la Optina a fost cel din urmă dintr-un lung şir de părinţi duhovniceşti ce începe cu stareţii Moise, Antonie, Leonid, continuă cu Macarie, Ilarion, Amvrosie, Anatolie, Isaac, Iosif şi sfârşeşte cu Anatolie cel Tânăr, Nectarie şi Isaac cel Tânăr.

 

traducere/
Adrian Tănăsescu-Vlas/Ionuţ și Sladjana Gurgu
redactor/ Radu Hagiu
layout/ Atelierul de grafică
dtp/ Remus Brihac

anul apariţiei/ 2009

format/ 11,5x20 cm
copertă/ carton 280gmp
hârtie/ offset 80gmp
număr de pagini/ 92
ISBN/ 978-606-92118-2-3
preţ/ 6 leiSfântul Nicolae Velimirovici, Simboluri şi semne, carte apărută în cadrul colecției „Sfântul Nicolae Velimirovici”

7 Mai 2009

În iubirea de carte se ascund smerite trei iubiri: iubirea de Cartea vieţii veşnice, iubirea de Sfânta Evanghelie şi iubirea de cele aghiografice. O carte poate fi, aşadar, un simbol pentru o realitate întreită. Între cele două războaie mondiale, când oamenii îşi îndreptau iarăşi privirea către sfatul cărţilor, Sfântul Nicolae Velimirovici publică un eseu de „filosofie creştină," prin care arată că minunile lumii noastre şi frumuseţea ei sânt preînchipuiri ale veşniciei. Acest compendiu de semne şi simboluri e de mare folos celor care vor să cunoască duhovniceşte lumea aceasta şi viaţa de apoi, „un îndrumător de nădejde care vă va putea sluji cu folos în propria voastră cercetare şi descifrare a minunilor lumii lui Dumnezeu" - după cum o mărturiseşte însuşi autorul.

„Creştinismul are înţelegerea sa aparte despre viaţă şi despre lume, organică şi
sistematică, însă deosebită de toate filosofiile omeneşti. Şi atât. Dar v'am făgăduit că, odată şi odată, o să vă înfăţişez mai pe larg această concepţie Creştinească. Propunând acum atenţiei voastre cărticica aceasta, împlinesc făgăduinţa pe care am dat-o. În ce fel - să judece Biserica. Aceasta nu este filosofia mea personală - Doamne fereşte! -, ci, cred eu, înţelegerea pe care Biserica Ortodoxă Universală a ţinut-o de la începutul său şi până astăzi. Să vă spun ce-i aici al meu: faptul că toată experienţa mea cea mai bună de viaţă este în conglăsuire cu ceea ce luminătorii Bisericii noastre au zis şi au scris. Aşadar, ceea ce însumi am primit şi mi-am însuşit, aceea vă predanisesc." (Sf. Nicolae Velimirovici)Kosovo şi Metohia în lacrimi la Sibiu

6 Mai 2009

Editura Predania şi ASCOR Sibiu au organizat, pe 6 mai 2009, la Sibiu, vernisajul expoziţiei de fotografii a artistului Milinko Stefanovici, intitulată „Kosovo şi Metohia în lacrimi", găzduită de Biblioteca Astra. Expoziţia a fost deschisă în perioada 6-13 mai 2009.Târgului Internaţional de Carte LIBREX

6 Mai 2009

Editura Predania a participat la cea de-a 17-a ediţie a Târgului Internaţional de Carte LIBREX, ce s-a desfășurat în perioada 6-10 mai 2009 la Sala Polivalentă din Iaşi.Kosovo şi Metohia în lacrimi la București

14 Aprilie 2009

Editura Predania şi Ordinul Arhitecţilor din România au organizat expoziţia de fotografii a artistului Milinko Stefanovici, intitulată „Kosovo şi Metohia în lacrimi", expoziţie găzduită de Ordinul Arhitecţilor din România la Bucureşti, str. Arthur Verona nr. 19, care a fost accesibilă publicului larg în perioada 14-30 aprilie 2009.

traducere/
Macarie Ieromonahul
redactor/ Monahul Maxim
layout/ Atelierul de grafică

anul apariţiei/ 2009

format/ 17x24,5 cm
copertă/ carton caşerat
hârtie/ offset 70gmp
număr de pagini/ 194
ISBN/ 978-973-87621-7-6
preţ/ 22 leiSfântul Simeon Noul Cuvântătoriu-de-Dumnezeu, Ale dumnezeeştilor cântări – Iubirile, carte apărută în cadrul colecţiei „Izvoarele Orthodoxiei”

11 Aprilie 2009

Cântările Sfântului Simeon, cea mai înaltă şi cea mai personală scriere a sa, adună laolaltă trăirile sale mistice, în care l-a văzut şi a vorbit cu Dumnezeu faţă către faţă. Din ele reiese convingerea sa nu doar în posibilitatea, ci şi în necesitatea cunoaşterii Dumnezeirii. Sfântul Simeon este susţinătorul unei vieţi adâncite în Tainele Bisericii, viaţă
care l-a dus la propriile sale experieri ale lui Dumnezeu. Traducătorul acestei ediţii, schimonahul Isaac Dascălul, a fost unul dintre cei mai mari dascăli de limbă greacă şi slavonă din Mănăstirea Neamţ, în secolul al XIX-lea, în timpul stăreţiei Cuviosului Paisie (Velicikovski). El a dat naştere la Neamţ unei adevărate şcoli de greacă, limba în care s'au scris cele mai multe lucrări ale Sfinţilor Părinţi, numărându-se printre cei dintâi dascăli de „elinie" de acolo, alături de Arhimandritul Macarie, Ieromonahul Ilarion, Ierodiaconul Grigorie Dascălul (viitorul Mitropolit al Munteniei, canonizat în 2005), Monahul Gherontie şi alţii.

Textul este prima editare a traducerii Cântărilor (Imnelor) Sfântului Simeon Noul Teolog, realizată de Isaac Dascălul între anii 1802-1803 şi rămasă până acum în manuscris. Traducerea aceasta s-a făcut după ediţia publicată la Veneţia în anul 1790, alcătuită de monahul Dionisie Zagoreos (îngrijitorul ediţiei fiind Sfântul Nicodim Aghioritul).

Această primă traducere românească a Imnelor se remarcă printr-o deosebită frumuseţe şi inventivitate lexicală, redând cu multă fidelitate originalul grecesc ce pune mari probleme de echivalare pentru traducătorul în limbile moderne. Transcrierea textului chirilic s-a făcut fără nici un fel de modificări sau aduceri la zi a limbii folosite în epocă, tocmai spre a da cititorului o imagine nedistorsionată a limbajului bisericesc ce se conturase deja, devenind un fel de normă şi marcă a traducerilor nemţene.

 Lansarea cărţii Prin fereastra temniţei, a Sfântului Nicolae Velimirovici şi a DVD-ului cu filmul documentar „Sfântul Nicolae al Serbiei”

8 Aprilie 2009

Editura Predania a organizat, pe 8 aprilie 2009, la Bucureşti, împreună cu Seniorii Ligii Studenţilor, lansarea cărţii Prin fereastra temniţei, a Sfântului Nicolae Velimirovici, şi a DVD-ului cu filmul documentar „Sfântul Nicolae al Serbiei".
În deschiderea evenimentului au vorbit Părintele Constantin Lazăr, Gheorghe Fedorovici, publicist, şi Elena Dulgheru, critic de film.
Evenimentul a avut loc în Aula Magna a Facultăţii de Drept.

redactor/ Radu Hagiu
layout/ Atelierul de grafică
dtp/ Remus Brihac

anul apariţiei/ 2009

format/ 11,5x20 cm
copertă/ carton 280gmp
hârtie/ offset 90gmp
număr de pagini/ 28
ISBN/ 978-973-88781-9-8
preţ/ 7 lei

 Gheorghe Racoveanu, Omenia şi frumuseţea cea dintâi, carte apărută în cadrul colecției „Neamul Românesc”

30 Martie 2009

Apărută iniţial ca o comunicare adresată Congresului Internaţional de Studii al Societăţii Academice Române, care a avut loc la Veneţia în 1961, Omenia şi frumuseţea cea dintâi analizează o trăsătură a poporului român din perspectivă theologică şi etnografică. Vorbind despre bogăția de semnificații cuprinse în noțiunea românească de omenie, George Racoveanu ne lămurește că omenia, „ca realitate, ca document de viaţă, este un tot unitar, constând din numeroase componente esenţiale. Omenia nu este o anumită virtute, ci o adevărată antologie, un buchet de flori ale sufletului. Iubire de străini, ţinerea cuvântului dat, sentimentul onoarei, dispoziţie de jertfă, spiritul dreptăţii, mărinimie, modestie, credinţă în Dumnezeu - toate acestea sunt podoabele omeniei." Suntem introduși astfel în lumea acestor frumoase însușiri, care-i sunt specifice și poporului român, invitați parcă să descoperim treptele frumosului, o Scară sui-generis ce urcă de la „iubirea de oaspeţi" şi „iubirea de străini", „omenie și nonviolenţă", până la „frumuseţea cea dintâi", către care însetează omul de omenie, chiar daca poartă „ranele păcatelor", și până la „omenie şi sfinţenie", omenia constituind „climatul cel mai prielnic pentru înlesnirea pasului spre suprema treaptă la care cheamă învăţătura lui Hristos: Fiţi dar voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru cel din ceriuri desăvârşit este (Mat. V, 48)." Frumosul românesc cuprins în noțiunea românească de „omenie" - care, cum spunea Părintele Dumitru Stăniloae, e la fel de greu de definit ca și noțiunea de „dor" - reprezintă modul cum a înțeles și a trăit poporul român Adevărul Evangheliei, pe care și l-a însușit „înaintea tuturor vecinilor lui de astăzi": „omenia este rezultatul trăirii Româneşti a adevărului Evangheliei."

Imagini din Serbia înlăcrimată, „Prin fereastra temniţei”

19 Martie 2009

În foaierul Dom Polski a avut loc marţi seară vernisajul expoziţiei de fotografie „Kosovo şi Metohia în lacrimi", a fotografului sârb Milinko Stefanovici. Vernisajul expoziţiei a fost urmat de lansarea cărţii „Prin fereastra temniţei", a Sfântului Nicolae Velimirovici.
Tot marţi s-a lansat şi DVD-ul cu filmul documentar „Sfântul Nicolae al Serbiei".
Atât despre expoziţia de fotografie, cu imagini surprinse de artistul fotograf şi foto-jurnalist sârb Milinko Stefanovici, cât şi despre cartea Sfântului Nicolae Velimirovici - „Prin fereastra temniţei", au vorbit preotul Ioan Irimia de la Parohia „Sfânta Înviere" Suceava şi Ionuţ Gurgu, directorul Editurii Predania.
Acesta din urmă a explicat celor prezenţi că imaginile surprinse de fotograful sârb, pe care îl cunoaşte şi cu care a devenit bun prieten, redau momente din cumplita vară a anului 1999, când armata Iugoslavă s-a retras din Kosovo şi Metohia, iar NATO şi formaţiunile paramilitare albaneze au preluat controlul asupra regiunii.
Expoziţia aduce de fapt fragmente din jurnalul ţinut de Stefanovici în acele zile groaznice. Ea va putea fi vizitată până pe data de 31 martie, în foaierul Dom Poski.

Scrisul profeţilor
După ce a vizitat expoziţia de fotografie, ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, a vorbit publicului numeros care a ales să participe la eveniment, printre ei foarte mulţi tineri, despre cartea scrisă de un ierarh sârb contemporan, de la moartea căruia s-au împlinit ieri, 18 martie, 53 de ani.
„Acest sfânt părinte, Nicolae Velimirovici, explică în carte necazurile prin care a trecut poporul sârb. Ne face să conştientizăm că suferinţa vine când îl părăsim pe Dumnezeu. El ne aminteşte să mergem pe drumul poruncilor lăsate de Dumnezeu. (...) Citind cartea, gândul mă duce la scrisul profeţilor", a spus ÎPS Pimen.
După prezentarea cărţii, din care părintele Ioan Irimia a citit câteva fragmente reprezentative, sucevenii au putut urmări DVD-ul cu filmul documentar „Sfântul Nicolae al Serbiei".
Evenimentul cultural de marţi seară a fost organizat de Editura Predania şi Asociaţia Studenţilor Creştin Ortodocşi din România - Filiala Suceava.
(Daniela Micutariu)Lansarea cărţii Prin fereastra temniţei, a Sfântului Nicolae Velimirovici şi a DVD-ului cu filmul documentar „Sfântul Nicolae al Serbiei”

17 Martie 2009

Editura Predania a organizat pe 17 martie 2009, la Suceava, împreună cu Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi din România - filiala locală, lansarea cărţii Prin fereastra temniţei a Sfântului Nicolae Velimirovici şi a DVD-ului cu filmul documentar „Sfântul Nicolae al Serbiei".
În deschiderea evenimentului au vorbit Înalt Preasfinţitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, Preotul Ioan Irimia, Parohia „Sfânta Înviere" din Suceava, şi dl Ionuţ Gurgu, directorul Editurii Predania.
Evenimentul a avut loc la sala DOM POLSKI, SuceavaKosovo şi Metohia în lacrimi la Suceava

17 Martie 2009

Editura Predania şi ASCOR Suceava au organizat, între 17-31 martie 2009, expoziţia de fotografie „Kosovo şi Metohia în lacrimi", a fotografului sârb Milinko Stefanovici.
Vernisajul expoziţiei a avut loc, cu participarea ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, la sala DOM POLSKI, Suceava.

Prezentarea ediției SCARA Sfântului Ioan Scărarul la emisiunea “Omul care aduce cartea” - Pro TV

2 Martie 2009

În ziua de 2 martie 2009, în cadrul emisiunii realizate de Dan C. Mihăilescu, „Omul care aduce cartea", difuzată la PRO TV, s-a prezentat cea de-a doua apariţie editorială din cadrul colecţiei „Izvoarele Orthodoxiei": SCARA Sfântului Ioan Scărarul, ediţie apărută sub îngrijirea Mitropolitului Veniamin Costache, în 1814.
http://www.youtube.com/watch?v=J40AItX_1yYLansarea volumului "Scara" Sfântului Ioann Scărariul

27 Ianuarie 2009

Sâmbătă, 31 ianuarie 2009, la orele 19:00, Prăvălia Predania și Editura Predania vă așteaptă la lansarea unui nou volum din seria "Carte veche românească". Este vorba de "Scara" Sfântului Ioann Scărariul, în traducerea de la 1814 a Mitropolitului Moldovei Veniamin Costache.Lansarea volumului "Scara" Sfântului Ioann Scărariul

23 Ianuarie 2009

Sâmbătă, 31 ianuarie 2009, la orele 19:00, Prăvălia Predania și Editura Predania vă așteaptă la lansarea unui nou volum din seria "Carte veche românească". Este vorba de "Scara" Sfântului Ioann Scărariul, în traducerea de la 1814 a Mitropolitului Moldovei Veniamin Costache.

 Utilizarea documentelor electronice - poziţii din biserica ortodoxă

15 Ianuarie 2009

Având în vedere importanţa temei documentelor electronice, noutatea ei în România, dar şi timpul foarte scurt avut la dispoziţie pentru o analiză aprofundată şi o dezbatere reală pe marginea subiectului pus în discuţie, Editura Predania a avut iniţiativa de a face o cercetare a poziţiilor oficiale din sânul Bisericii Ortodoxe.

Înregistrat cu nr. 1588/25.02.2009, referatul cu titlul „Utilizarea documentelor electronice - poziţii din Biserica Ortodoxă în ultimii 20 de ani" a fost depus la Registratura Generală a Administraţiei Patriarhale din Patriarhia Română şi este ataşat prezentului comunicat.

Suntem convinşi că numărul documentelor şi al luărilor de poziţie este mult mai mare, dar chiar şi aşa nu putem să nu remarcăm poziţia unanimă şi lipsită de echivoc în a se opune mijloacelor electronice de identificare, urmărire şi control a persoanei a tuturor Sinoadelor din ţările care au dezbătut aceasta temă.

Simpla transformare a identităţii persoanei într-un şir de numere (fie că este vorba de codul numeric personal sau de codul generat prin procesarea datelor biometrice) şi de introducerea ei într-un mediu virtual necontrolabil constituie un atentat la libertate. Documentele ataşate demonstrează fără putinţă de tăgadă că acceptarea documentelor electronice creează premisele instaurării unui sistem totalitar fără precedent în istorie.

 Cuvânt al Arhimandritului Iustin (Pârvu) pentru sfârşitul de veac

15 Ianuarie 2009

Iubiți fii ortodocşi ai acestui neam,

Cu multă durere şi îngrijorare vin să vă adresez aceste cuvinte, pentru care mă simt dator în fața lui Dumnezeu şi conştiința şi inima nu mă lasă să trec nepăsător pe lângă acest val primejdios care s-a ridicat să înghită toată suflarea omenească, chiar şi pe cei aleşi, de este cu putință. Nu în calitatea mea de biet monah, ascuns într-un vârf de munte, era să vă aduc la cunoştință aceste pericole ce se ivesc asupra Bisericii lui Hristos, în primul rând, ci a arhipăstorilor, mai marii acestei Biserici. Dar dacă ei trec aceste lucruri sub tăcere, având preocupări mai de seamă decât are acest popor, eu nu pot să trec cu vederea glasul vostru, al celor care ați rămas credincioşi cuvântului Evangheliei lui Hristos, ați aşteptat şi mi-ați cerut cuvântul în privința acestor realități dureroase în care ne aflăm.

De aceea, fiii mei, vin şi vă spun că a sosit ceasul să-L preaslăvim pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, singurul Dumnezeu adevărat. Nu credeam că voi trăi să văd şi eu începutul acestor vremuri de durere, apocaliptice „dar iată că mânia lui Dumnezeu a venit mai degrabă asupra noastră, pentru toate păcatele şi fărădelegile pe care le-am săvârşit. Şi văd cum bieții oameni nu sunt pregătiți să facă față acestor capcane ale vrăjmaşului,a cărui nouă lucrare acum este să pecetluiască sufletele voastre cu semnul Fiarei „666. Toți am citit Apocalipsa şi înfricoşătoarea profeție „scrisă cu 2000 de ani în urmă: „Şi ea(fiara) îi sileşte pe toți, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogați şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei"(Apoc. 13:16-17).

Vremea în care ne aflăm acum este premergătoare acestei profeții. Prin lege, prin ordonanță de guvern, românii sunt obligați să se încadreze într-un plan de urmărire şi supraveghere la nivel național şi mondial, proiect care le răpeşte de fapt oamenilor libertatea. Românilor li se cere să-şi pună pe paşapoartele, permisele auto şi orice alt act personal cipul biometric ce conține amprenta digitală, imaginea facială, şi toate datele personale. Poate pentru mulți dintre dumneavoastră acest cip pare un lucru nesemnificativ, dar în spatele acestui sistem de însemnare a oamenilor, de codare şi stocare a datelor de identificare se ascunde o întreagă dictatură, un întreg plan demonic, prin care de bună voie îți vinzi sufletul diavolului.

Însemnarea oamenilor, ca pe vite, este primul pas al unor alte măsuri luate pentru controlul absolut al ființei umane. Dragii mei, după cum proorocesc Sfinții Părinți, primirea acestui semn este lepădarea noastră de credință. Să nu credeți că putem sluji şi lui Dumnezeu şi lui mamona. Nu, dragii mei, nu primiți acest însemn diavolesc care vă răpeşte ceea ce vă aparține prin moştenire de la Dumnezeu, dreptul la identitate, dreptul la unicitate şi originalitate, al fiecărei ființe umane! Trebuie să vă apărați acest drept de la Dumnezeu, chiar de ar fi să plătiți cu prețul vieții voastre. În zadar câştigați cele ale lumii, dacă vă pierdeți sufletele voastre şi ale copiilor voştri, pentru că Sfinții Apostoli ne spun clar „se cuvine să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni".

De aceea vă spun: este vremea muceniciei! După părerea mea ne aflăm în vremurile în care singura cale de mântuire este mucenicia. De-abia acuma este momentul să mărturisim cu propria noastră viață, până acum ar fi fost o risipă de energie. Din păcate noi nu avem un tineret ortodox la fel de riguros ca cel al grecilor, al nostru este mai evlavios, ce-i drept, dar şi mai lipsit de vlagă şi de reacție. Se ştie foarte bine cât de curajos au reacționat grecii dar şi sârbii, când au protestat împotriva acestor cipuri şi a sistemului însemnării şi controlului total al identității.

Tinerii lor au fost formați de mici în duhul acesta patristic, atât în familiile cât şi în şcolile lor „ei au noțiuni de Vechiul Testament, de Noul Testament; din tată-n fiu s-a predat această tradiție patristică. De pe timpul comunismului încoace noi am dovedit că rămânem constanți slugi altora, uitând de curajul şi demnitatea românilor de altădată. Toate popoarele vecine au încercat să scape de comunism, să-şi impună cumva neatârnarea „şi au reuşit într-o măsură oarecare. Dar România, care a fost cel mai crunt lovită de fiara comunistă, al cărei popor a îndurat cele mai cumplite crime şi decimări în lagăre şi deportări, a ajuns astăzi putregai.

La noi în biserică situația este destul de anevoioasă deoarece credincioşii nu sunt destul de informați cu privire la aceste provocări ale lumii de azi. La noi, bietul român, dacă îl măguleşti un pic, nu mai ține cont de nici o normă evanghelică. El este vinovat numai prin neştiință deoarece dacă el n-are câtuşi de puține cunoştințe de la biserică, de la şcoală, din familie, din societate „ignoranța e cuceritoare. Pentru că el are un text în capul lui: „supuneți-vă mai marilor voştri"; la el trebuie să meargă textul. Păi, pe noi nu ne acuzau în puşcărie, folosindu-se cu viclenie de textul scripturistic, aşa cum fac şi sectarii? -Voi ați fost încăpățânați măi, voi ați fost răzvrătiți, n-ați ascultat de cuvântul Evangheliei „păi, ce creştini mai sunteți voi? Voi vă pierdeți viața zadarnic". Aşa încercau să ne reeduce comuniştii roşii de atunci, si tot astfel fac acum cu poporul nostru comuniştii de azi îmbrăcați cu haine albe.

Se vrea şi se încearcă o desființare a sacrului prin relativizarea valorilor fundamentale, a adevărului de credință prin ecumenicitate, se vrea înregimentarea şi uniformizarea pe model ateist a copiilor noştri.

Mănăstirea Petru Vodă, 14 Ianuarie 2009
Cuvioşii Mucenici ucişi în Sinai şi Raith
Arhimandritul Justin Pârvu