Predania - Bucuresti

anul apariţiei/ 2010
format/ 297x420 mm
legătura/ spiralat
pagini/ 13 coli policromie
hârtie/ carton 170gmp mat
preţ/ 15 RONCalendarul Sfântul Nicolae Velimirovici, Episcopul Ohridei şi Jicei

1 Noiembrie 2010

Acest calendar, publicat de editura Predania pentru anul 2011 - o aghiografie în imagini -, arată cum o viaţă închinată sfinţeniei poate lua chipul unei scări către Dumnezeu. Găsim aici douăsprezece chipuri ale Sfântului Nicolae Velimirovici, Episcopul Ohridei şi Jicei, care ne transpun, privindu-le, în lăuntrul tainic al inimii sale. Apoi aflăm douăsprezece imagini din care vedem cum arhiereul Sârb aduce în lume pacea şi bucuria întru Duhului Sfânt. Ca o încununare şi adeverire a acestora, mai presus de imaginile vremelniciei sale printre noi, găsim la urmă chiar icoana Sfântului, mărturie a biruinţei sale în Hristos.

redactor/ Ciprian Voicilă
layout/ Atelierul de grafică
dtp/ Remus Brihac

anul apariţiei/ 2010

format/ 14,5x20,5 cm
copertă/ carton 280gmp
hârtie/ offset 70gmp
număr de pagini/ 140
ISBN/ 978-606-8195-06-3
preţ/ 13 leiErnest Bernea, Meditaţii filozofice. Note pentru o filosofie inactuală, carte apărută în cadrul colecţiei „Ernest Bernea”

17 Octombrie 2010

Prin „Meditaţiile" sale filosofice, Ernest Bernea pune sub semnul întrebării lumea în care trăim şi pe noi odată cu ea. Viziunea sa asupra lumii, Weltanschauung-ul său spiritual, are un centru profund duhovnicesc: pe Hristos. Hristocentrismul său este demonstrat, etalat, având ca reper faliile multiple ale realităţii, care interferează cu straturile duhovniceşti, psihologice, sociale ale persoanei. Ce se întâmplă cu omul care se înstrăinează de însăşi inima sa, în care stă ascuns chipul lui Dumnezeu, şi care se primejduieşte oferindu-se pradă ideologiilor vremii - materialismului dialectic sau consumerist, pansexualismului, pozitivismului cel de multe feluri sau marxismului cultural - veţi afla citind această carte. Nu vi se pare uimitor că un om s-a gândit la toate aceste forme de idolatrie, în anii 70, când ele abia se întrezăreau la orizont, iar noi le trăim din plin, necritic, hipnotic aproape, acum? Întorcându-ne la Hristos, intrând în cămara ascunsă a inimii, ne revenim în fire. Iată mesajul cărții lui Ernest Bernea şi singura cale întrezărită de el de a rezista răului din noi şi din afara noastră.Lansarea volumului Meditaţii filosofice

6 Octombrie 2010

Editura Predania a organizat miercuri, 6 octombrie 2010, la Librăria Sophia din București, lansarea volumului Meditaţii filosofice. Note pentru o filosofie inactuală, de Ernest Bernea. La lansare au fost invitați Teodora Bernea, Costion Nicolescu, Claudiu Târziu și Ciprian Voicilă.În cadrul Proiectului Avdhela, s-a realizat o cercetare sociologică în comunităţile de aromâni din Balcani

1 Octombrie 2010

Proiectul Avdhela a realizat, împreună cu Asociaţia „Liga pentru Utilitate Publică" şi cu sprijinul Departamentului de Români de Pretutindeni, o cercetare a comunităţilor de aromâni din Balcani. Cercetarea s-a desfăşurat pe durata unei săptămâni, în luna decembrie a anului 2010, şi a constat în realizarea de focus-grupuri, fiecare grup fiind alcătuit din 4 până la 10 aromâni, în comunităţi importante de aromâni din Balcani: Pogradec, Tirana, Korce (Albania), Bitolia, Skopje (Rep. Macedonia), Vlaho-Clisura, Metsovo, Kristalopigy (Grecia), pentru a oferi suport logistic şi profesional în derularea proiectului: „Cercetare cu privire la identificarea principalelor căi de comunicare în vederea informării despre importanţa Recensământului din 2011".

redactoru/ Ioan Ballamaci
layout/ Anca Mesina
dtp/ Anca Mesina

anlu a alinciril'ei/ 2010

formatu/ 27.5x20 cm
câpachea/ carton 280gmp
carti/ offset 80gmp
numiru di frândzi/ 432
ISBN/ 978-606-8195-07-0
pâhalu/ 24 lei

 Iancu Ballamaci, Metoda Aromână/Vlahă, carte apărută în carul colecției „AVDHELA”

5 Iulie 2010

Lucrarea Metoda Aromână/Vlahă, care s-a difuzat în cadrul evenimentelor la care a participat proiectul Avdhela, este un manual de învăţare a aromânei prin albaneză. Autorul, Iancu Ballamaci, a folosit metoda comparativă pentru a facilita studiul celor din spaţiul albanez care vor să se (re)aproprie de aromână. Manualul a avut un impact pozitiv, fiind adoptat cu repeziciune de comunitatea de aromâni din Albania, unde a devenit principalul instrument de învăţare în şcoala cu ore în aromână din Divjaka.

Iancu Ballamaci ari născută Curceaua Arbinusia/ Albania la 10 di Maiu 1940. Dupavinit di ună famil'iă intelectuală Aromâna/ vlahă cu tradiţi patriotiţi şă culturali. Performâ Universitatea di Tirana (Albania) în anu 1970, Facultatea di Limbă şă Literatură. Lucrâ ca profesur di Limbă şă Literatura pit(r)u scol'ili (añil'iă 1961-1983) ca în Scrapar, Curceaua, Devoll. Dit anu 1983-1990 lucrâ în Cabinetu Pedagogic di Curceaua ca metodist di Limba Arbineasă cu datoria ca organizator şă conducător ti/tră Actiunea Naţionala „Căftarea, aflarea, adunarea şă sistemarea al tezaurului lingvistic popular di Judetulu di Curceaua." Lucrâ ca collaborator stiinţific al Insititutului di Lingvistică şa Literatură ali Academiiei di Ştiinţă ali Albanil'ei. In colaborari cu aist Institut sânt organizati sesionuri ştiinţifiti cu temă: „Valoarea al thesarului lingvistic popular di Judetulu di Curceaua." Ar ţănută comunicâr ştiinţifiţi în Albania, Romănia, Germania (in Universitatea di Freiburg). Ar faptă studii în câmpu di lexicologiă, frazeologiă, terminologiă, folclor şă literatură. In Conferenţa Primă Naţională al Aromâñilor di Albania (5 aprilie 1992) si alepsi Presidentu Prim ali Suţatăl'ei Culturală „Aromâñil'i di Albania." La anu 1996 işâ la pensie ca directur di şcoală. La anu 1998 emigrâ cu toată famil'ia în Statili Uniti dit(u) America iu bănează şă ază. Cunoaşti limba: Albaneză, Aromână, Română, Italiană, Engleză.Proiectul Avdhela a realizat o cercetare de folclor muzical în comunităţile de aromâni din Dobrogea şi Bucureşti

1 Iulie 2010

Cercetările au fost efectuate în vederea realizării unui documentar despre muzica aromânilor și au urmărit găsirea surselor de folclor muzical tradiţional cât mai nealterat în zonele cu aromâni. S-au creat, în această perioadă, legături cu aromâni care trăiesc în localitățile Cogealac, Tariverde, Kogălniceanu, Palazu Mare, Techirghiol, Eforie Nord, Constanţa şi Bucureşti, proiectul finalizându-se cu un bogat material audio şi video.
Dintre colaboratori au făcut parte: Iulia Wisoşenschi (cercetător la Institutul de Folclor Brăiloiu Bucureşti), George Dima (interpret de muzică aromână, Palazu Mare), Florin Iordan (cercetător etnomuzicologie în cadrul Muzeul Ţăranului Român Bucureşti).

traducere/
Valentin-Petre Lică
redactor/ Radu Hagiu
layout/ Atelierul de grafică
dtp/ Remus Brihac

anul apariţiei/ 2010

format/ 14,5x20,5 cm
copertă/ carton 280gmp
hârtie/ offset 80gmp
număr de pagini/ 238
ISBN/ 978-606-8195-00-1
preţ/ 15 lei

 Stareţul Tadei de la Mănăstirea Vitovniţa, Pace şi bucurie în Duhul Sfânt, carte apărută în cadrul colecţiei „Părinţi duhovniceşti”

10 Iunie 2010

Cartea Pace şi bucurie în Duhul Sfânt întregeşte viziunea duhovnicească pe care Stareţul Tadei ne-a lăsat-o moştenire, spre mântuirea noastră. Sântem răspunzători de gândurile pe care le întreţinem, iată un adevăr foarte greu de crezut şi de primit de omul postmodern, obişnuit să relativizeze orice şi, mai ales, să vadă în gând doar o putere psihologică. De obicei, în cărţile duhovniceşti întâlnim ideea că pacea sufletească este roada rugăciunii. Mai întâi trebuie să te rogi, iar pacea va veni de la sine. Dimpotrivă, Părintele Tadei aşază ca piatră de temelie a rugăciunii pacea inimii. Alte arme din arsenalul războiului nevăzut, pe care ni le propune Stareţul Tadei, sânt: smerenia, ascultarea, blândeţea, iertarea aproapelui, acceptarea necazurilor. Calea Cuviosului Tadei este una mărturisitoare. El se opune duhului materialist al lumii, se ridică împotriva prorocilor mincinoşi care au apărut sau stau să apară, impotriva orientalismelor
propagate de curentul New-Age. Mântuirea noastră stă numai în Domnul Nostru Iisus Hristos pentru că prin El „firea noastră omenească a pătruns în taina Sfintei Treimi; este un dar nemăsurat". Ţinta vieţii noastre este aceeaşi pentru toţi: „Aici ne este dat să ne pregătim pentru veşnicie, să biruim răul, ca niciodată să nu cădem din dragostea Părintelui Ceresc."Lansarea volumului Pace şi bucurie în Duhul Sfânt

25 Mai 2010

Editura Predania a lansat marți, 25 mai 2010, la Librăria Sophia din București, volumul Pace şi bucurie în Duhul Sfânt, al Stareţului Tadei de la Mănăstirea Vitovniţa. Volumul face parte din colecţia „Părinţi duhovniceşti".

redactor/ Monahul Maxim
layout/ Atelierul de grafică

anul apariţiei/ 2010

copertă/ carton 280gmp
hârtie/ offset 80gmp
număr de pagini/ 400
preţ/ 30 leiSfântului Isaac Sirul, Cuvinte şi învăţături, carte apărută în cadrul colecţiei „Izvoarele Ortodoxiei”

1 Mai 2010

Scrise în limba siriacă, spre sfârşitul veacului al şaptelea, Cuvintele pentru nevoinţă ale Sfântului Isaac s-au alăturat învăţăturii Bisericii, socotindu-se unele de temelie, alături de celelalte lucrări ale Sfinţilor Părinţi. Ele l-au făcut pe unul dintre marii duhovnici ai zilelor noastre, părintele Paisie Aghioritul, să exclame: „Scrierile Avvei Isaac Sirul valorează cât toată patristica!".

Traducerea românească de faţă, tipărită în 1819 la Mănăstirea Neamţ, se bazează îndeosebi pe versiunea grecească a cuvintelor (apărută în 1770 la Leipzig), dar foloseşte şi o sumă de izvoare alternative (manuscrise athonite Ellineşti şi probabil Slavone), încercând, astfel, să lămurească dificultăţile textului tipărit. Textul grecesc este tradus literal, cu riscul inerent al unor obscurităţi în plus, dar cu aceeaşi bogăţie a nuanţărilor şi frumuseţe a graiului ce sânt marca traducerilor nemţene.

Despre viaţa Sfântului Isaac se ştiu încă foarte puţine lucruri. Din cercetări recente, aflăm că a dobândit de timpuriu o foarte bună cunoaştere a Scripturilor şi scrierilor patristice. Intră în monahism şi devine dascăl şi învăţător bisericesc. După ce este hirotonit episcop al Ninivei, se retrage la scurtă vreme, renunţând la arhierie şi continuând să vieţuiască ca pustnic în munţii Huzistanului. În cei din urmă ani ai vieţii se mută într'o mănăstire din vecinătate, unde şi trece la Domnul, la adânci bătrâneţi, în jurul anului 700.

traducere/
Ovidiu Lăzărescu
redactor/ Radu Hagiu
layout/ Atelierul de grafică
dtp/ Remus Brihac

anul apariţiei/ 2010

format/ 14,5x20,5 cm
copertă/ carton 280gmp
hârtie/ offset 70gmp
număr de pagini/ 230
ISBN/ 978-606-92118
preţ/ 5.50 lei

 Arhimandritul Epifanie Theodoropulos, Toata viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm, carte apărută în cadrul colecţiei „Părinţi Duhovniceşti”

7 Aprilie 2010

Această carte reprezintă primul volum al culegerii de omilii ţinute de părintele Epifanie fiilor săi duhovniceşti din obştea mănăstirii Keharitomeni din Peloponnez. Cuvântul său este plin de nerv şi trece dincolo de mărginirile fireşti ale mijloacelor neînsufleţite de înregistrare - cuvânt trezvitor, cuvânt ziditor, aghiografic şi de pateric, cuvânt de înţelepciune şi plin de har, fără avânturi retorice şi tonalităţi impresionante. Cuvânt ce s-a vrut simplu şi neafectat, ca să fie înţeles şi de cei mai de jos dintre fraţi, pentru care Hristos a murit şi a înviat. Cartea de faţă doreşte să dăruiască acest cuvânt poporului lui Dumnezeu. Părintele Epifanie a primit de sus harisma învăţăturii, cu multă teamă şi smerenie, „întru osteneală şi supărare, în privegheri de multe ori", pentru care, jertfind orice confort, s'a nevoit a o spori nu spre slava sa, ci a lui Dumnezeu Dăruitorul. Părintele Epifanie credea cu tărie că a luat dar şi pentru aceea slujea „înţelepţilor şi nepricepuţilor" ca unul ce „dator sânt". Acesta a fost, de altfel, şi gândul ce s'a născut în noi când cugetam la cuvintele lui. Căci „Doctorul sufletelor noastre, Cuvântul, ne-a vindecat desăvârşit sufletul cel strâmbat de păcat, prin acest mic ajutor."

traducere/
Ionuţ Gurgu
Sladjana Gurgu
redactor/ Radu Hagiu
layout/ Atelierul de grafică
dtp/ Remus Brihac

anul apariţiei/ 2010

format/ 14,5x20,5 cm
ediţie electronică
număr de pagini/ 34
ISBN/ 978-606-92118Sfântul Nicolae Velimirovici, Inima în Marele Post, carte apărută în cadrul colecţiei „Sfântul Nicolae Velimirovici”

10 Martie 2010

O carte plină de folos duhovnicesc, scrisă în duhul aparte al Vlădicii Nicolae, ce îşi doreşte să-l îndrume şi însoţească pe tot creştinul de-a lungul Marelui Post, săptămână de săptămână, în această tainică călătorie a inimii către învierea lăuntrică şi împreună-petrecerea cu Hristos, Paştile cele noi şi sfinte.Vernisajul expoziţiei de fotografii a artistului Milinko Stefanovici, intitulată „Kosovo şi Metohia în lacrimi”

1 Februarie 2010

Editura Predania, Primăria-Consiliul Local Cluj-Napoca şi ASCOR Cluj-Napoca au organizat, în data de 1 februarie 2010, vernisajul expoziţiei de fotografii a artistului Milinko Stefanovici, intitulată „Kosovo şi Metohia în lacrimi". Expoziţia a fost găzduită de Turnul Croitorilor din Cluj-Napoca şi a fost accesibilă publicului larg în perioada 1 februarie - 14 februarie 2010.