Predania - Bucuresti

traducere/
Gherontie Ieromonahul şi Grigorie Ierodiaconul
redactor/ Monahul Maxim
layout/ Atelierul de grafică

anul apariţiei/ 2011

format/ 17x24,5 cm
copertă/ carton caşerat
hârtie/ offset 70gmp
număr de pagini/ 281
ISBN/ 978-606-8195-10-0
preţ/ 35 lei

 Sfântul Ioann Damaskin, Descoperire cu amăruntul a pravoslavnicii credinţe, apărută în cadrul colecţiei „Izvoarele Ortodoxiei”

12 Decembrie 2011

Unul dintre cei mai mari şi însemnaţi sfinţi din întâia mie de ani a creştinătăţii, Sfântul Ioan Damaskin (†5 Decemvrie, 789) a rămas în cugetul Bisericii îndeosebi pentru râvna cu care a apărat cinstirea dreptslăvitoare a icoanelor înaintea prigonitorilor acelui veac. Luminat şi înţelept cărturar, şcolit la vestita şcoală a Damaskului Siriei, şi-a uimit dascălii cu marea sa sporire în cele ale muzicii, astronomiei, dreptului, algebrei, matematicii şi, mai ales, theologiei. Retras întru liniştire la Mănăstirea Sfântului Savva din Ierusalim, unde s-a şi săvârşit, Sfântul Ioan a dat naştere unei uriaşe opere theologice, ce cuprinde tâlcuiri, cântări şi scrieri apologetice, precum „Octoihul", „Împotriva celor ce defaimă sfintele icoane" sau cartea de faţă, care i-au câştigat supranumele de Hrisorróas („râu purtător de aur").

 

"Descoperirea cu amăruntul a pravoslavnicii credinţe", socotită pe drept scrierea de căpătâi a Sfântului, se constituie în cea mai concisă Dogmatică orthodoxă - adevărat şi atotcuprinzător dreptar al credinţei, rămas până în ziua de astăzi o lucrare de referinţă pentru toţi iubitorii de Hristos. Acest bogat izvor de înţelepciune patristică caută să înfăţişeze în chip sistematic învăţătura creştină dreptslăvitoare, întemeindu-se pe Scripturi şi dovezi de-Dumnezeu-însuflate. Cele patru „cărţi" în care este împărţită lucrarea desluşesc, pe rând, cele privitoare la Dumnezeire, cele pentru Zidirea cea nevăzută şi cea văzută a lui Dumnezeu, cele legate de felurite rătăciri şi erezii ale vremii, cât şi despre tainele vieţii veşnice şi viitoare. Ediţia de faţă este cea dintâi retipărire, cu litere latine, a primei traduceri româneşti a Dogmaticii Sfântului Ioan. Traducătorii, vestiţii dascăli paisieni Gherontie şi Grigorie (viitorul Mitropolit al Ţării Româneşti, de curând proslăvit între sfinţi), au adăugat la sfârşitul cărţii substanţiale note la text, dovedind o uimitoare erudiţie theologică. Ediţia noastră nu îşi propune să înlocuiască celelalte traduceri româneşti, ci doar să pună la dispoziţia cititorilor şi cercetătorilor interesaţi de literatura theologică românească veche un alt text paisian, de o altă factură decât textele filocalice, text ce a pus la grea încercare iscusinţa traducătorilor. Lăsăm cititorilor plăcerea de a descoperi rezultatele osârdiei dascălilor nemţeni.În cadrul Proiectului Avdhela, s-a organizat evenimentul „Armâńil’i, isturii di vâr-chiro şi di azâ/ Aromânii, poveşti de ieri şi de azi

6 Noiembrie 2011

Tematica evenimentului, organizat în colaborare cu restaurantul La Copac, a reprezentat-o istoria orală şi povestiri din trecutul şi prezentul aromânilor, poveşti ce au stat la dispoziţie participanţilor spre lectură şi vizionare. S-au organizat expoziţii de obiecte de colecţie şi veşminte vechi, o expoziţie de fotografie (Iulian Ignat) şi una de pictură cu tematică aromânească (Laura Armeanu şi Mariana Constantinescu Bileca). S-a proiectat trailerul documentarului în lucru „Iho" al echipei constituite din ViraFilms şi Proiectul Avdhela, sprijinit de editura Predania, film care vorbeşte despre poveştile grupului de cântăreţi aromâni fârşeroţi din Cogealac. Meniul a constat exclusiv din mâncare tradiţională aromâneascâ, iar atmosfera a fost întreţinută de cântec (interpretul Vanghele Gogu) şi dans.Lansarea cărții Kalist Monahul

1 Noiembrie 2011

Editura Predania a lansat, pe 1 noiembrie 2011, cartea KALIST MONAHUL, ucenic al Sfântului Nicolae Velimirovici, de Milivoie Iovanovici, la librăria Sophia din București. La lansare au fost invitați Pr. Jean Nedelea, Ciprian Voicilă și psihologul Simona Ciobanu.  (http://www.youtube.com/watch?v=fOljXGP2Q44)

redactor/ Nina Bercan
layout/ Atelierul de grafică
dtp/ Remus Brihac & Dennis Popescu

anul apariţiei/ 2011

format/ 14,5x20,5 cm
copertă/ carton 280gmp
hârtie/ offset 80gmp
număr de pagini/ 266
ISBN/ 978-606-8195-16-2
preţ/ 19 leiErnest Bernea, Preludii, carte apărută în cadrul colecţiei „Ernest Bernea”

7 Octombrie 2011

Figură marcantă a generaţiei intelectuale interbelice - filosof, sociolog, etnograf, eseist, poet şi prozator, fost deţinut politic în vremea lui Carol al II-lea şi în perioada comunistă, Ernest Bernea s-a ivit în lume pe data de 28 Martie 1905, la Focşani. Copilăria şi-a petrecut-o la Brăila. Tot aici şi-a desăvârşit studiile primare şi liceale. Încă de mic a luat contact cu civilizaţia Româneasca tradiţională, însuşindu-şi valorile acesteia. Condiţiile austere de viaţă i-au configurat încă de mic o atitudine spartană faţă de bunurile pământeşti şi de încercările vieţii. Începând cu anul 1926, urmează Facultăţile de Litere şi de Filozofie din Bucureşti. Aici intră în contact cu profesorii Nicolae Iorga, Nae Ionescu şi Dimitrie Gusti. Devine colaborator la ziarul Cuvântul, coordonat de Nae Ionescu, şi intră în echipele sociologice ale lui Gusti. Anii 1930 - 1933 sânt dedicaţi unor studii de specializare în sociologie şi istoria religiilor la Paris, în filosofie la Freiburg (Germania), unde audiază cursurile fenomenologului existenţialist, Martin Heidegger. Împreună cu soţia sa, Maria Patrichi, a avut un fiu, pe Horia Bernea - întemeietorul Muzeului Ţăranului Român, pictor de anvergură europeană - şi două gemene, Ana şi Tudora. A trecut la Domnul pe data de 14 Noiembrie 1990. Este înmormântat la Mănăstirea Cernica.

Cele trei cărţi pe care le prezentăm aici într'un singur volum intitulat „Preludii," nu au fost scrise după un plan dinainte stabilit, ci sânt răspunsuri spontane la unele probleme acute contemporane. Le-am numit preludii deoarece le socotesc o întoarcere la sinteza noastră filosofică „Setea de absolut." În cuprinsul acestor pagini am schiţat o seamă de teme filosofice, care formal fac jocul între notaţie şi eseu. De aceea ele nu au caracter prea tehnic, de strictă specialitate, ci mai mult unul de mărturisire. Îndelung experimentate interior şi controlate cu datele lumii externe, aceste însemnări încearcă să prindă pe scurt stări ale spiritului omenesc, spirit în continuă luptă pentru cucerirea unor zone fertile şi pure.

 

traducere/
Valentin - Petre Lică
redactor/ Radu Hagiu
layout/ Atelierul de grafică
dtp/ Remus Brihac

anul apariţiei/ 2011

format/ 14,5x20,5 cm
ediţie electronică
număr de pagini/ 144
ISBN/ 978-606-8195-17-9Sfântul Nicolae Velimirovici, Credinţa Sfinţilor, carte apărută în cadrul colecţiei „Sfântul Nicolae Velimirovici”

1 Octombrie 2011

Credința Sfinților nu este o carte pentru o elită a Bisericii sau pentru un grup de oameni întâlnit doar în calendarul ortodox. Ea este un abecedar duhovnicesc pentru întreg neamul omenesc, ușor de parcurs prin credință, lesne de înțeles prin nădejde și întru totul predanisit prin iubire. Fără acest abecedar lumea noastră se va rebarbariza.

traducere/
Ruxandra Lambru
redactor/ Nina Bercan
layout/ Atelierul de grafică
dtp/ Remus Brihac

anul apariţiei/ 2011

format/ 14,5x20,5 cm
copertă/ carton 280gmp
hârtie/ offset 80gmp
număr de pagini/ 246
ISBN/ 978-606-8195-15-5
preţ/ 17.50 lei

 Milivoie Iovanovici, KALIST MONAHUL, ucenic al Sfântului Nicolae Velimirovici, carte apărută în cadrul colecţiei „Părinţi duhovniceşti”

20 Septembrie 2011

„Am avut mare iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni, şi de aici am primit putere să mă lupt pentru ceea ce am socotit eu că îmi este de trebuinţă în viaţă. [...] În viaţa mea am căzut adesea, dar după aceea m'am ridicat şi m'am luptat, am înţeles că viaţa este o luptă şi că aici, pe pământ, omul nu are linişte." Aceste cuvinte, cel mai probabil rostire/scriere autentică a Părintelui Kalist (1896-1991), parte dintr-un testament spiritual al său, cuprins în partea finală a cărţii de faţă, sintetizează cel mai bine conţinutul şi rostul ei. Deşi redactată la persoana întâi singular în întregime, ea nu se încadrează în tiparul autobiografiilor, ci în cel al romanelor cu elemente biografice. Autorul - un laic Sârb - şi-a întocmit scrierea pe multe mărturisiri personale ale Părintelui, pe care l-a cunoscut îndeaproape. De altfel, este uşor de remarcat acest lucru în iconomia textului, anume faptul că stilul monahicesc al Părintelui - cum se poate uşor identifica în fraza mai sus citată - diferă de stilul laic al autorului cărţii. De asemenea, modul cum au fost preluate şi redate în scris relatările Părintelui celui ce ,,de mic a fost mândru şi încăpăţânat" trădează nu arareori stângăcia dogmatică a autorului, străin de profunzimile învăţăturii de credinţă Ortodoxă, fascinat însă de personalitatea Părintelui Kalist.

Prezentarea cărții `Meditaţii filosofice` la emisiunea `Omul care aduce cartea` - Pro TV

25 Iunie 2011

În cadrul emisiunii realizate de Dan C. Mihăilescu, „Omul care aduce cartea", la PRO TV, a fost prezentată cartea apărută la Editura Predania Ernest Bernea, Meditaţii filosofice.

 

 

redactor/ Ciprian Voicilă
layout/ Atelierul de grafică
dtp/ Remus Brihac

anul apariţiei/ 2011

format/ 14,5x20,5 cm
copertă/ carton 280gmp
hârtie/ offset 70gmp
număr de pagini/ 124
ISBN/ 978-606-8195-13-1
preţ/ 13 lei

 Ernest Bernea, Criza lumii moderne, carte apărută în cadrul colecţiei „Ernest Bernea”

20 Iunie 2011

Omul modern s-a dezlipit de Rai şi s-a alipit de raiul pământesc, de comoara sa. Şi nu doar că s-a alipit; aproape că a devenit una cu lumea. De aceea, Dumnezeu i-a tulburat pacea, i-a împuţinat hrana, i-a risipit banii, i-a zguduit metropolele. De aici crizele politice, alimentare, economice. Toate acestea le-a făcut Dumnezeu spre a-l trezi pe om din rătăcire, spre a-şi veni în fire, căci El preţuieşte întoarcerea omului la calea sfinţeniei.

Multe dintre gândurile lui Ernest Bernea despre Europa modernă conglăsuiesc cu cele ale Sfântului Nicolae Velimirovici. Fiindcă au văzut lucrurile cu adâncime duhovnicească, după cum le-a arătat lor Duhul Sfânt, au înfăţişat amândoi ruptura omului de Dumnezeu drept cauză a tuturor crizelor. Omul modern s-a dezlipit de Rai şi s-a alipit de raiul pământesc, de comoara sa. Şi nu doar că s-a alipit; aproape că a devenit una cu lumea. De aceea, Dumnezeu i-a tulburat pacea, i-a împuţinat hrana, i-a risipit banii, i-a zguduit metropolele. De aici crizele politice, alimentare, economice. Toate acestea le-a făcut Dumnezeu spre a-l trezi pe om din rătăcire, spre a-şi veni în fire, căci El preţuieşte întoarcerea omului la calea sfinţeniei. (Daniel Mazilu)

 Lansarea volumului Să fim oameni! Viaţa şi cuvântul Patriarhului Pavel al Serbiei

12 Mai 2011

Editura Predania a lansat volumul Să fim oameni! Viaţa şi cuvântul Patriarhului Pavel al Serbiei, de Iovan Ianici, pe 12 mai 2011, la Librăria Sofia din București.
La lansare au fost invitați Pr. Jean Nedelea, Pr. Tudor Ciocan și Ciprian Voicilă.

traducere/
Ionuţ și Sladjana Gurgu
redactor/ Anca Stanciu
layout/ Atelierul de grafică
dtp/ Remus Brihac

anul apariţiei/ 2011

format/ 14,5x20,5 cm
copertă/ carton 280gmp
hârtie/ offset 80gmp
număr de pagini/ 247
ISBN/ 978-606-8195-12-4
preţ/ 17.50 leiIovan Ianici, Să fim oameni! Viaţa şi cuvântul Patriarhului Pavel al Serbiei, carte apărută în cadrul colecţiei „Părinţi duhovniceşti”

5 Mai 2011

Iovan Ianici s-a născut în 1963 în Vrbici lângă Krupani, Serbia. A absolvit Facultatea de Drept din Cadrul Universităţii din Belgrad. Din 1990 până în 2010 lucrează ca jurnalist la prestigiosul săptămânal Sârbesc NIN. Înainte de asta, a colaborat la mai multe reviste şi ziare cunoscute din Serbia. A fost consilier în Ministerul Cultelor din Guvernul Republicii Serbia. Este membru al Uniunii Scriitorilor din Serbia. A publicat mai multe cărţi, majoritatea cu tematică bisericească. Să fim Oameni! Viaţa şi cuvântul Patriarhului Pavel al Serbiei a fost cartea cea mai bine vândută din Serbia, Muntenegru şi Republica Srpska în anul 2009.

Fragment din cuvântarea protodiaconului Momir Lecici (secretarului patriarhului): „Autorul a făcut foarte bine când a dat manuscrisul acestei cărţi chiar Patriarhului Pavel pentru a-l citi şi pentru a primi binecuvântare spre publicare. Patriarhul l-a citit, dar, din pricina smereniei sale, l-a reţinut multă vreme. Totuşi, până la urmă şi-a dat binecuvântarea să apară cartea. Şi eu am citit-o încă din manuscris şi nu am găsit nimic ce-ar fi trebuit îndreptat. Domnul Iovan Ianici a depus o muncă impresionantă pentru a aduna date despre Patriarhul Pavel şi pentru a scrie această carte pe care poporul a primit-o cu multă bucurie, fapt adeverit şi de numărul mare al reeditărilor. Acum deja se traduce şi în alte limbi... Rareori se întâmplă să apără cărţi despre personalităţi care sânt încă în viaţă, dar Iovan Ianici a simţit nevoia să scrie această biografie încă din timpul vieţii patriarhului - şi cred că bine a făcut. Citind-o, se poate vedea că a fost scrisă cu o mare dragoste pentru Sfinţia Sa, păstrând totuşi obiectivitatea. Toţi care o vor parcurge vor avea parte de un mare folos în creşterea duhovnicească."

„Pe măsură ce va trece vremea, sunt încredinţat că se va vedea din ce în ce mai limpede ce păstor adevărat al Bisericii lui Dumnezeu a avut poporul Sârb în persoana Patriarhului Pavel. A înălţat şi a restaurat numeroase biserici, a pus capăt schismei din Biserica Ortodoxă Sârbă, a făcut vizite canonice în aproape toate Bisericile locale şi i-a întâmpinat pe toţi întâi-stătătorii lor, dimpreună cu delegaţiile lor, a vizitat toate eparhiile Sârbeşti din Europa, America, Australia şi fosta Iugoslavie şi a reuşit să scrie şi câteva cărţi theologice foarte însemnate şi folositoare. Pe acest om sfânt l-am cunoscut prima data ca elev al Seminarului din Prizren, demult, prin anii ‘50. Ne preda Limba Greacă şi
Muzica Psaltică. Simţeam marea lui dragoste pentru noi, seminariştii, deşi la note era aspru, dar drept. Atunci era o vreme de mari lipsuri, vecină cu sărăcia. Mai des erai flămând decât sătul. Niciodată în timpul iernii, nici pe cele mai aspre friguri, nu-şi făcea focul în micuţa sa chilie, iar cota sa de lemne o împărţea prin sălile de clasă. Chiar dacă erau oameni de serviciu în internat, Părintele Pavel, cum îl numeam noi, se trezea înaintea tuturor şi făcea cu mâna lui focul în toate sălile de clasă. Doar de două ori pe săptămână, vreme de două ceasuri, aveam voie să ieşim în oraş, şi întotdeauna ne sfătuia să mergem în grupuri, căci în acea vreme era pericolul să fim atacaţi de cineva. De multe ori, când ne plimbam pe malul Râului Bistriţa, se întâmpla ca Albanezii să arunce cu pietre în noi de pe deal şi din cetate. Mai mulţi elevi au fost răniţi. A fost prins şi bătut de Albanezi şi seminaristul Goiko Mrgea, actualul Mitropolit Nicolae de Dabar în Bosnia. L-au bătut şi pe seminaristul Milivoi Cirici, care a ajuns preot în Varvarin şi a murit ca mucenic în timpul bombardamentelor NATO din 1999. Şi mulţi alţi seminarişti au avut de pătimit, chiar şi patriarhul, pe vremea când era Episcop de Ras-Prizren. Îi mulţumim lui Dumnezeu care, în veacul al XX-lea, a ridicat dintr-un popor puţin numeros cum este cel al Sârbilor astfel de personalităţi duhovniceşti precum Sfântul Nicolae Velimirovici, Cuviosul Iustin Popovici de la Celie şi Patriarhul Pavel Stoicevici."

 O pagină pe zi pentru cultura aromână

13 Martie 2011

"O pagină pe zi pentru cultura aromână" este noua iniţiativă a Proiectului Avdhela ce urmăreşte implicarea comunităţii de aromâni din România, dar şi a tuturor celor interesaţi de păstrarea şi valorificarea culturii aromâne, într-un demers de scoatere la lumină şi publicare a operelor celor mai semnificative ale acestei culturi.

Biblioteca culturii aromâne http://www.proiectavdhela.ro este prima bibliotecă virtuală de unde se pot accesa şi descărca gratuit peste 80 de cărţi şi studii din domenii precum: etnologie, istorie, lingvistică, spiritualitate, literatură aromână. Efortul de digitalizare a acestor lucrări, care stau la baza oricăror cercetări despre aromâni presupune transcrierea - pagină cu pagină - a operelor alese spre a fi urcate pe site.

Odată cu recenta aducere la zi a bibliotecii - urcarea pe site a unor noi materiale (autori precum: Matilda Caragiu Marioţeanu, Tache Papahagi, Gheorghe Vrana, Ionel Zeană etc.) - invităm pe toţi cei interesaţi să se implice activ în acest demers. Scopul este ca fiecare voluntar să introducă câte o pagină pe zi din următoarea operă de referinţă pentru cultura aromână: "Poezii" a autorului Nuşi Tulliu.

Fiecare zi, fiecare pagină, fiecare om, ajută la creşterea bibliotecii noastre şi ajută la facilitarea liberului acces la informare şi documentare asupra culturii aromânilor.

Pentru informaţii suplimentare şi înscriere vă rugăm să ne contactaţi la: contact@proiectavdhela.ro

 

traducere/
Ionuț și Sladjana Gurgu
ilustraţii/ Serioja Popov
redactor/ Anca Stanciu
layout/ Serioja Popov
dtp/ Remus Brihac

anul apariţiei/ 2011

format/ 21,2x29,4 cm
hârtie/ 250gmp
număr de pagini/ 24
ISBN/ 978-606-8195-11-7
preţ/ 15 leiMonahia Anastasia, De ce a fost Iona inghitit de chit?, carte apărută în cadrul colecţiei „Carte pentru copii”

7 Martie 2011

O carte ce îi va înveseli şi pe cei mici şi pe cei mari. Pe cei mici îi va atrage către Dumnezeu, pe calea celor văzute şi frumos colorate, iar pe cei mari îi va înţelepţi şi îi va întoarce spre Domnul, pe calea frumoasă a ascultării. „De ce-a fost Iona înghiţit de chit" este cartea prin care întreaga familie Creştină află că Dumnezeu nu ne uită niciodată. Citind această cărticică, mărturisim iubirea Sa pentru întreaga fire, dar mai ales pentru noi, copiii Lui.Proiectul Avdhela a lansat site-ului „Dhyeata”, blogul de cultură aromânească

1 Martie 2011

Blogul reprezintă interfaţa non-formală a Bibliotecii culturii aromâne și are intenţia de a ilustra aspecte dintre cele mai variate referitoare la aromânii din trecut şi din prezent, prezentându-i și analizându-i atât din punctul de vedere al etnologului, lingvistului, poetului cât și, de cele mai multe ori, din punctul de vedere al unor tineri aromâni. Blogul cuprinde secţiuni de istorie orală („niagârşeari"- aducere aminte, „sticuri di banâ"- frânturi de trai), articole de specialitate pe teme de lingvistică și literatură, manuale şi cărţi pentru învăţarea aromânei, o secţiune de spiritualitate aromânească, o secţiune de cultură materială, de traduceri şi scrieri pe diferite teme ale colaboratorilor ş.a.m.d.Editura Predania a organizat la Timișoara, în perioada 27 ianuarie – 10 februarie 2011, expoziția de fotografii a artistului Milinko Stefanovici,

27 Ianuarie 2011

Expoziția a fost găzduită în cadrul Muzeului Catedralei Mitropolitane din Timișoara (Piața Victoriei) și a fost accesibilă publicului larg.

Vernisajul a avut loc în prezența: Prea Sfinției Sale, Preasfințitului Părinte Paisie Lugojanu, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, Prea Cucerniciei Sale, Părintele Protoiereu Stavrofor Dr. Branislav Stancovici, Protopop al Episcopiei Ortodoxe Sârbe de Timişoara, Prea Cucerniciei Sale, Părintele Iconom Stavrofor Zaharia Pereş, Consilier Cultural al Arhiepiscopiei Timișoarei, Excelenţei Sale, D-lui. Dragomir Radenkovici, Consulul General al Republicii Serbia la Timişoara, D-lui Dr. Slavomir Gvozdenovici, Preşedintele Uniunii Sârbilor din România.

În cadrul expoziţiei itinerante pe care Editura Predania şi Atelierul de grafică au propus-o publicului Românesc, au fost prezentate fotografii din cumplita vară a anului 1999, când Armata Iugoslavă s'a retras din Kosovo şi Metohia, iar NATO şi formaţiunile paramilitare Albaneze au preluat controlul asupra regiunii. Milinko Stefanović, ca fotograf, a fost martorul represaliilor împotriva locuitorilor nealbanezi lipsiţi de apărare.