Predania - Bucuresti


Jertfă pe frontul de Est

18 Decembrie 2013

Librăria Predania organizează, joi, 18 decembrie ora 18:00, o seară dedicată filmului documentar.
Cristian Filip, Președintele Fundației Creștine Părintele Arsenie Boca, și Elena Ciolacu, regizoare de scurt metraj de animație și artistă ilustratoare, vor prezenta două proiecte cinematografice care evocă lupta și jertfa ostașilor români pe Frontul de Răsărit.

Traducere/
Ruxandra Lambru
redactor/ Ionuţ Gurgu
layout/ Atelierul de grafică
dtp/ Remus Brihac

anul apariţiei/ 2013

format/ 14,5x20,5 cm
copertă/ carton 280gmp
hârtie/ offset 80gmp
număr de pagini/ 224
ISBN/ 978-606-8195-30-8
preţ/ 15 ronSfântul Nicolae Velimirovici, Episcopul Ohridei şi Jicei, Tâlcuiri, carte apărută în cadrul colecției „Sfântul Nicolae Velimirovici”

11 Noiembrie 2013

Pentru toți cei care vor să trăiască „viața în Hristos", această carte a Sfântului Nicolae Velimirovici răspândește opt lumini alese. „Tâlcuirea la Facere" arată cum Dumnezeu a pus în noi posibilitatea cunoașterii „celor văzute și nevăzute" spre a ne întoarce inimile de la zidire la Ziditor. „Tâlcuirea la cele Zece Porunci" ne învață nu doar importanța ascultării lui Dumnezeu, ci și arta de a birui zece mari căpetenii. „Tâlcuirea la Tatăl nostru" ne înfățișează dumnezeiasca iubire și frumusețea mântuirii prin iertarea aproapelui. „Tâlcuirea la Fericiri" ne spune că nu există altă fericire adevărată afară de cea oferită de Dumnezeu omului. „Tâlcuirea la Zilele săptămânii" ne redeschide ochii și inima pentru a-L simți pe Hristos alături de noi în fiecare clipă. „Tâlcuirea la Lunile anului" aduce înaintea sufletului mireasma proniei lui Dumnezeu care, anotimp după anotimp, ține lumea pentru rugăciunile Bisericii lui Hristos. „Tâlcuirea la Simbolul Credinței," a șaptea luminoasă tâlcuire, pogoară asupra omului de azi înțelepciunea harului, fără de care totul s-ar transforma în cenușă. Lângă aceste șapte lumini din afară, Sfântul Nicolae Velimirovici mai aprinde una: inima, candelă a Împărăției lui Dumnezeu, cu care vom păși dincolo de întunericul morții.

 Pârâstâseari „Vlahomania” di Spiru Fuchi

30 Octombrie 2013

Cu mari harauâ vâ dămu di hâbari câ mâni- gioi, 31-li di Sumedru, sihatea 18.00 pârâstâsimu Bucureşti tomlu di poezii armâneşţâ di-tu soni alâncitu a poetlui Spiru Fuchi - Vlahomania, la Muzeulu a Literaturil'ei Români (geadeea Dacia, numirlu 12 -aproapea di Piața Romană).

Vâ grimu s-ul cunuşteţ (cara s-nu lu-aveţ adghivâsitâ pânâ tora) icâ s-ul xana-aflaţ poetlu ţi easti di protâ thesi ti literatura Armâńiloru, Spiru Fuchi, pi-tu aestu tomu ţi easti, ași cumu u duchimu noi, yilia a lumil'ei armâneascâ di azâ, cu duhlu, polimlu şi mira a l'ei.

Azburaşti ti carti: Yioryi Vrana.

Lâ ifhâristisimu a doiloru ti tińia ţi nâ u feaţirâ.
Cu nâdia câ va vâ avemu tuţ aclo, cu tutu chirolu şcurtu ţi ştimu câ easti.

 

 Tolkien Reading Day, ediția a doua: Hobbiții

22 Septembrie 2013

Duminică, 22 septembrie, iubitorii operei fantastice a Profesorului Tolkien au participat la a doua ediție a „Tolkien Reading Day".

Evenimentul a fost găzduit de librăria-ceainărie Predania, din București, iar tema acestei ediții a fost „Hobbiții". Data întâlnirii nu a fost aleasă întâmplător, ci pentru că a reprezintat tocmai aniversarea lui Bilbo și a lui Frodo Baggins. Participanții s-au concentrat asupra celei mai surprinzătoare și mai iubitoare de natură dintre semințiile create de scriitorul britanic.

Moderatorul întâlnirii a fost jurnalistul Cătălin Sturza (Isdir). Parteneri media: Radio România Cultural, Zile și Nopți, 7 seri, Orasulm.eu, Metropotam, EPSON, Book Land, ROSTonline.ro, FOTO4All, Modernism, Revista Cultura, Serial Readers, Bookaholic.

 Expoziția de cruci „De la meșteșug la mărturisire” la Librăria Predania

14 Septembrie 2013

Librăria Predania găzduiște în perioada 14 - 22 septembrie 2013 expoziția de cruci „De la meșteșug la mărturisire". Expoziția va fi vernisată pe data de 14 septembrie ora 19.00 în prezența sculptorului Teodor Bindea.

Meșteșugul a fost cel care i-a ales pe ei în momentul în care au optat, cu câțiva ani în urmă, pentru un mod de viață tradițional, reașezat pe singura temelie adevărată: raportarea permanentă la Dumnezeu. Din întâlnirea cu arta populară românească s-a născut ulterior pasiunea pentru lemn și pentru motivul crucii, omniprezent în reprezentările ei.

Prin crestătură, gravură și sculptură Ioana și Teodor Bindea crează cruci tradiţionale româneşti, precum și modele de cruci romane (bizantine), etiopiene, nigeriene, persane sau celtice. Lemnul din care sunt crestate crucile provine din esenţe autohtone - tei, paltin, nuc, păr sălbatic, dar şi exotice - chiparos, komora, eucalipt, merbau sau wenge, iar finisarea se face fie cu seu şi praf de cărbune, sau cu diverse amestecuri de uleiuri.

Crucile create de Ioana și Teodor Bindea și-au găsit deja locul în colecţii particulare româneşti la Alba Iulia şi Bucureşti, la Bisericile Etiopiană şi Siro-Antiohiană din Koln, cât şi în uzul unor parohii şi mănăstiri din România şi din Sf. Munte Athos.

Meşteşugul de crucer reprezinta un mod de transfigurare, atât pentru noi, cât şi pentru lemn, pentru că, aşa cum spunea şi Petre Jucu, „toate sunt într-o vrăjmăşie: materia n-ascultă dalta, dalta n-ascultă mâna, mâna n-ascultă mintea, şi toate trebuie domolite, domesticite." (Teodor Bindea)

„Pentru un om, pentru un creştin, a alege tema crucii este un act de mărturisire. A mărturisi înseamnă însă şi a depune mărturie; şi asta înseamnă mai mult decât un act de credinţă, capătă un sens social. Noi facem aici un gest public, simţim nevoia să afirmăm CRUCEA, într-un moment cum este cel prezent. Înseamnă să reafirmi omniprezenţa crucii, importanţa şi puterea ei în ziua de astăzi, într-o lume rătăcită, secularizată şi îndrăcită de multe ori."(Horia Bernea)

 Dhyeata, Centrul pentru Cercetarea și Dezvoltarea Culturii Aromâne

10 Septembrie 2013

Prin finanțarea acordată de către Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) la Secțiunea Patrimoniu Imaterial I/2013, ia ființă Dhyeata, Centrul pentru Cercetarea și Dezvoltarea Culturii Aromâne, primul centru de educație non-formală în domeniul culturii aromâne. Centrul oferă tuturor celor interesanți cursuri săptămânale gratuite, interactive, menite a familiariza publicul cu aspecte de limbă, literatură, cultură materială șamd.

1. Cursul de limbă
Coordonator: Dani Nancu
Atelierul se adresează tuturor grupelor de vârstă, dar îşi propune familiarizarea în special a copiilor şi a tinerilor cu noţiunile de bază ale aromânei. Pe parcusul atelierului se vor învăţa: scrierea, pronunţia, vocabularul de bază, vocabularul specific, expresii, şi se vor studia texte de folclor şi literatură cultă. Se vor utiliza manuale, documente/înregistrări de grai, se vor aduce invitaţi, se vor propune exerciţii de ascultare şi observare directă a limbii vorbite azi.

2. Cursul de literatură
Coordonator: George Vrana
Cursul, susţinut de unul dintre autorii de referinţă ai literaturii aromâneşti contemporane, va presupune o expunere şi o trecere critică prin istoria creaţiilor de limbă aromâneşti, de la textele folclorice până la literatura contemporană.

3. Atelierul de memorie orală
Coordonator: Georgiana Vlahbei, invitaţi
Destinat în principal copiilor şi adolescenţilor, atelierul îşi propune să pună bazele unor practici de revitalizare a memoriei şi de sondare a trecutului personal şi familial în rândul generaţiei tinere de aromâni. Prin jocuri şi exerciţii adaptate vârstei, se doreşte atragerea tinerilor spre cunoaşterea - prin mijloace proprii (originale şi creative) a istoriei sau istoriilor multiple ale aromânilor din România. Se propune culgerea de documente de familie (poveşti înregistrate, fotografii), realizarea arborelui genealogic, portrete ale bunicilor etc. în vederea realizării unei cărţulii de familie, care să facă din participanţi mici cercetători.

4. Atelierul de manufactură (şezătoarea)
Coordonatori: Georgiana Vlahbei, invitaţi
Şezătoarea: prilej de taifas eficient. Pentru că pierdem din ce în ce mai mult rostul obiectelor vechi care ne mai înconjoară, atelierul de manufactură propune exerciţii de recuperare şi creaţie aromânească contemporană. Coordonatorii vor îndruma participaţii spre realizarea de obiecte şi confecţii inspirate de tradiţia manufacturieră aromânească. Se vor (re)descoperi motive şi tehnici, se va încerca introducerea unor piese tradiţionale în vestimentaţia contemporană. Se va lucra cu lemn, culori pentru pictură, textile. Produsele finale vor fi dintre cele mai variate: ciorăpei „chindisiţ", plastronul ca accesoriu contemporan purtabil, obiecte migăloase din mărgele, păpuşi în port, rame de fotografii şi cutii ornate, accesorii pentru nunţi, şamd.

5. Atelierul de animaţie
Coordonator: Ana Dobrescu
Atelierul se adresează celor mici şi tinerilor dornici de a experimenta cu tehnicile de animaţie clasică şi/sau stop-motion. Atelierul este o provocare creativă pentru exprimarea originală a perspectivei celor tineri asupra culturii din care fac parte printr-un scurt-metraj de animaţie colectiv. Pornind de la o poveste creată în grup, participanţii vor fi ghidaţi de către coordonator pe tot parcursul creării personajelor în tehnica stopmotion, dezvoltării narativului, captării imaginilor şi editării lor finală.

6. Atelierul de fotografie
Coordonator: Dafina Jeaca
Atelierul este dedicat atât celor mici cât și celor mai puțin mici, care doresc să participe activ la o scurtă dar intensă vizită în lumea fotografiei, prin acumularea a catorva cunoștinte de bază legate de tehnica fotografică, care împreuna cu un minim de aspecte teoretice ale esteticii fotografice, vor fi fundamentul pentru întelegerea complexului atmosferic pe care o fotografie îl poate reprezenta. Atelierul va avea și o componentă practică, ce va presupune incursiuni în spațiul public și familial. Temele vor gravita în jurul surprinderii manifestărilor culturale aromanesti în mediul lor. Vom documenta sarbatori și obiceiuri, portrete ale membrilor familiei, evenimente publice și în general atmosfera comunității aromânești. Finalitatea atelierului va fi o expoziție cu fotografiile ce vor surpinde personalitatea si emoția fiecarui participant. Programul se finalizează în noiembrie 2013 printr-un eveniment care va aduce împreună rezultatele colective ale tuturor celor implicați (expoziție de fotografie artistică, expoziție de obiecte manufacturate, rezultatul exercițiilor de documentare a trecutului familial, proiectarea filmului de animație). Expoziția de cruci „De la meșteșug la mărturisire”

10 Septembrie 2013

Expoziția de cruci „De la meșteșug la mărturisire" la Librăria Predania

14 Septembrie 2013

Librăria Predania găzduiște în perioada 14 - 22 septembrie 2013 expoziția de cruci „De la meșteșug la mărturisire". Expoziția va fi vernisată pe data de 14 septembrie ora 19.00 în prezența sculptorului Teodor Bindea.

Meșteșugul a fost cel care i-a ales pe ei în momentul în care au optat, cu câțiva ani în urmă, pentru un mod de viață tradițional, reașezat pe singura temelie adevărată: raportarea permanentă la Dumnezeu. Din întâlnirea cu arta populară românească s-a născut ulterior pasiunea pentru lemn și pentru motivul crucii, omniprezent în reprezentările ei.

Prin crestătură, gravură și sculptură Ioana și Teodor Bindea crează cruci tradiţionale româneşti, precum și modele de cruci romane (bizantine), etiopiene, nigeriene, persane sau celtice. Lemnul din care sunt crestate crucile provine din esenţe autohtone - tei, paltin, nuc, păr sălbatic, dar şi exotice - chiparos, komora, eucalipt, merbau sau wenge, iar finisarea se face fie cu seu şi praf de cărbune, sau cu diverse amestecuri de uleiuri.

Crucile create de Ioana și Teodor Bindea și-au găsit deja locul în colecţii particulare româneşti la Alba Iulia şi Bucureşti, la Bisericile Etiopiană şi Siro-Antiohiană din Koln, cât şi în uzul unor parohii şi mănăstiri din România şi din Sf. Munte Athos.

Meşteşugul de crucer reprezinta un mod de transfigurare, atât pentru noi, cât şi pentru lemn, pentru că, aşa cum spunea şi Petre Jucu, „toate sunt într-o vrăjmăşie: materia n-ascultă dalta, dalta n-ascultă mâna, mâna n-ascultă mintea, şi toate trebuie domolite, domesticite." (Teodor Bindea)

„Pentru un om, pentru un creştin, a alege tema crucii este un act de mărturisire. A mărturisi înseamnă însă şi a depune mărturie; şi asta înseamnă mai mult decât un act de credinţă, capătă un sens social. Noi facem aici un gest public, simţim nevoia să afirmăm CRUCEA, într-un moment cum este cel prezent. Înseamnă să reafirmi omniprezenţa crucii, importanţa şi puterea ei în ziua de astăzi, într-o lume rătăcită, secularizată şi îndrăcită de multe ori."(Horia Bernea)

 Lansarea carții „De ce fotografia?

31 Iulie 2013

„De ce fotografia?" este un proiect editorial extrem de interesant, o radiografie a modului de a gândi despre fotografie la început de secol XXI, în România. Fotografia văzuta drept cale, întâlnire, joacă, vis, refugiu, căutare personală, libertate, necesitate, arhivă de stări interioare, mod de exprimare sau chiar mod de viață, într-o suită de eseuri, gânduri și interviuri care va vor aduce față în față cu întrebarea cheie: de ce fotografia?

„Ceea ce ne interesează este a-tot-puternicul cum (?), cel cu zeci de mii de răspunsuri, cu sute de mii de păreri și milioane de exemple vizuale. Cel departe de a fi întrebarea corectă. Ceea ce ar trebui să ne intereseze este de ce. De ce fotografia? De ce fotografiez? Din acest punct ar trebui sa pornească (sau nu) orice demers fotografic. Dar, de cele mai multe ori, tocmai acest aspect este omis. Rezultatul? Milioane de oameni rătăciți, care caută să afle cum, fără să știe - de fapt - de ce. Sufletul ascunde promisiuni, argumente și nevoi pe care, eventual, și cu puțin noroc, doar le intuim. Rareori acționăm. Nici măcar nu ne pasă... Din această carte nu veți afla cum. Nici de ce. Această carte vă va ajuta să vă descoperiți propriile răspunsuri, printre rândurile și cuvintele autorilor. Mai devreme sau mai târziu, veți renunța la cum. Firesc, în acel moment, va interveni de ce... " (Cristina Costieanu).

 Librăria Predania își redeschide porțile!

8 Iulie 2013

După o scurtă pauză în care ne-am tras sufletul, am amenajat spațiul exterior al librăriei și am pus la cale evenimente și proiecte noi, iata-ne în prag de a vă primi cu inima deschisă la re-deschiderea librăriei Predania.
Avem marea plăcere de a vă invita în zilele de sâmbătă 13 iulie și duminică 14 iulie la o serie de evenimente cu care ne dorim să marcăm această ocazie.

Sâmbătă 13 iulie

18:00 Prezentare Predania/ Librărie - Cafenea - Galerie

18:30 Vești bune pe înțelesul tuturor despre Arhanghelul Gavriil, povestite de Ciprian Voicilă.

19:00 Din cărțile Predania

"Ernest Bernea și Nicolae Velimirovici despre dezvrăjirea lumii", o prezentare făcută de Ciprian Voicilă, sociolog la Muzeul Țăranului Român, despre seriile de autori inițiate de Editura Predania.

20:00 Recital de muzică tradițională susținut de Lorena Oltean și Elena Șulea


Duminică 14 iulie

12:30 După Sfânta Liturghie: "Comuniunea între semeni și conceptul de agapă de după Sfânta Liturghie", invitatul nostru va fi Părintele Cristian Onea, de la Biserica Ceauș Radu

18:00 "Lumea lui Dumnezeu" prezentare de carte realizată de autorul Horia Stoicanu, ce va susține ulterior și un minirecital de muzică folk.

20:00 Proiecție de film "Sfântul Nicolae al Serbiei" - documentar despre Sfântul Nicolae Velimirovici.

 

 Concert cu aromă bizantină

8 Iunie 2013

Călin Torsan, George Turliu și Juan Carlos Negetti aduc marea (relaxare) în Librăria Predania, cu minunata lor muzică ambiental experimentală, cu ecouri bizantine, date de bongos, baglamas, buzuki, kazoo și tilinca.

Expoziție de icoane semnată Roxana Maria Băcanu la Libraria Predania din Brașov

11 Mai 2013Expoziția de icoane pe sticlă a artistei Teodora Roșca

25 Aprilie 2013

Vă invităm la vernisajul expoziției de icoane pe sticlă a artistei Teodora Roșca, azi, 25 aprilie, începând cu ora 19:30 la Predania.

Teodora Roșca este iconar, doctor în teologie, publicist, a publicat Icoana pe sticlă din Transilvania (sec. XVIII-XX) (2010), cu remarcabile izbânzi în domeniul artelor plastice (tablou, icoană, mozaic), în țară și străinătate.

Tema: ciclul pascal / sfinții militari

Invitat special: Costion Nicolescu - doctor în Teologie, scriitor, publicist, cercetător în etnografie și folclor

Icoana pe sticlă din Transilvania se înscrie cu succes în fenomenul european al iconografiei pe sticlă, preluând de aici în principal tehnica de execuţie. Din punct de vedere tematic, icoana pe sticlă transilvăneană asumă răsăritul creştin, dar şi influenţe ale iconografiei apusene, astfel încât se realizează o sinteză originală, adaptată realităţilor specifice ale Tansilvaniei.

 Dr. Pavel Chirilă – Prevenirea bolilor prin stilul de viață

14 Aprilie 2013

Duminică 14 aprilie, ora 18.00, sunteți invitați la o discuție pe tema „Prevenirea bolilor prin stilul de viață", avându-l ca invitat pe renumitul Prof. Dr. Pavel Chirilă, în cursul căreia vom învăța cum să trăim sănătos.

Prelegerea va avea loc la librăria Predania din Str. Vulturilor nr.8.

Doctor în științe medicale, medic primar de medicină internă, profesor de Bioetică laică și creștină, specializat în fitoterapie și homeoterapie, prof. univ. dr. Pavel Chirila este președintele Asociației Române a Medicilor Fitoterapeuti (ARMF) și autorul cărții „Nu hrăni cancerul".

În prezent este medic primar la Centrul Medical Naturalia. Pe lângă Centrul Medical Naturalia a reușit să ridice, cu sprijinul Comisiei Europene și al unor fundatii caritabile, singurul așezământ de tratare a bolnavilor de cancer și leucemie in fază terminală, Centrul de Îngrijiri Paliative "Sfânta Irina".

 O seară cu Trupa Acum

31 Martie 2013

Vă invităm la o seară cu muzică de calitate, cu invitați speciali, duminică, 31 martie 2013, începând cu ora 19:00.

TRUPA ACUM

Dan Vasilescu - solist, chitarã, muzicuțã;
Vova Rusnac - voce
Natalia Colotelo Pancec - vioară
Justin Mihoc - flaut
Gabriel Bălașa - percuție.

Evenimentul nu poate fi încadrat cu strictețe în genul folk, caracterizându-se printr-o mare libertate de creație și o gamã variatã de ritmuri, susținută de modul inedit de abordare al instrumentelor.
De-a lungul timpului trupa ACUM a participat la numeroase festivaluri de muzicã folk din țarã, dintre care menționãm Festivalul „Om bun", Bucuresti (2002), unde a obținut Premiul „Vali Sterian", Festivalul de folk de la Galați - „Baladele Dunãrii" (2007) - premiul I pentru creatie si Festivalul FOLK YOU!, Vama Veche, 2008. De asemenea, trupa ACUM s-a remarcat la Galele Studențești de la Costinești (2006-2008), Festivalul „Trei Ceasuri Bune" (2006-2008) si Cenaclul „Totuși iubirea" (2000-2002).

 

 Prima ediție românească a „Tolkien Reading Day"

25 Martie 2013

Societatea Tolkien din România vă invită la prima ediție românească a „Tolkien Reading Day".
Evenimentul are loc la librăria-ceainărie Predania, str. Vulturilor, nr. 8, București (indicații de orientare). Tema acestei ediții este „gnomii". Moderatorul întâlnirii: Catalin Sturza (Isdir).
Scopul „Tolkien Reading Day" este de a încuraja citirea operei scriitorului britanic J.R.R. Tolkien, prin lectura publică a unor fragmente, și folosirea textelor sale în educație. „Reading Day" este un eveniment tradițional în fandom-ul Tolkien, cuprinzând peste 80 de organizații culturale în toată lumea, și are loc anual pe 25 martie. Aceasta este data căderii lui Sauron în trilogia „Stăpânul inelelor" și simbolizează eliberarea de sub tirania Întunericului. Profesorul Tolkien, catolic devotat, a plasat intenționat căderea imperiului răului pe 25 martie, ca aluzie la Buna Vestire, sărbătoare creștină cu aceeași semnificație - a înnoirii și a speranței.
Iubitorii lui Tolkien din România se aliniază tradiției și organizează o seară de lectură, menită să îi apropie pe cei prezenți de textele Profesorului. Dacă ești părinte, bunic sau tânăr pasionat de lumi fantastice, atunci „Tolkien Reading Day" este pentru tine. Să citim împreună și să ne împărtășim gândurile despre cărțile pe care deja la cunoaștem, sau să descoperim altele noi.Lansare de carte: „Jurnal Athonit. Pagini de ucenicie”, de Alexandru Rădescu și Paul S. Grigoriu

19 Martie 2013

„Jurnal Athonit. Pagini de ucenicie" este un proiect editorial inedit, o frumoasă încercare de reproducere a unei experiențe itinerante pe cărările Muntelui Athos. Muntele Athos este considerat prin excelență o fortăreaţă sau un bastion al Ortodoxiei, fiind o adevărată republică monahală. Frumoasa intocmire o constituie însăși abordarea: diferită - prin cele două perspective - dar, în același timp, unitară. Autorii, un jurnalist consacrat și un artist, tratează subiectul cu o naturalețe firească. Pios, prietenos, cald, un jurnal neterminat. Neterminat pentru că autorii încă trăiesc experiența Muntelui Athos, experiență pe care o transmit mai departe ori de câte ori au ocazia.

Volumul este însoțit de fotografii inedite realizate de artistul Irinel Cîrlănaru.

„Nu cunosc pe nimeni din cei care au fost măcar o dată să nu își dorească, să nu jinduiască după o revenire în Sfântul Munte. Amintirea Athosului este cumva precum aceea a raiului pierdut. E ca o rană dulce în sufletul oricărui pelerin."
Silviu-Andrei Vlădăreanu

„O taină pe care încă nu o pot dezlega: nimic nu se împlinește în acest jurnal fără participarea celorlalţi din grup. Nu ca un public de sală sau stadion, ci ca împreună-martori. Trebuie să îi adun de fiecare dată lângă mine, să-i am în faţă atunci când îmi aleg cuvintele care să răsară în urma cursorului de pe ecranul laptopului. Dacă vreunul din ei îmi e absent, indiferent de motiv, nici nu are rost să mai deschid vreo filă nouă de jurnal. Împreună-martori atunci când scriu aceste rânduri și purtători ai crucii celuilalt pe cărările Sfântului Munte."
Alexandru Rădescu

Alexandru Rădescu este în prezent editor IT&C la Jurnalul Naţional. În 2008 a fost desemnat „Jurnalistul IT&C al anului" în Gala Comunic@tii Mobile iar în 2010 a obţinut premiul „Tânărul Jurnalist al anului, secţiunea IT&C", eveniment organizat de Freedom House.

Paul S. Grigoriu a fost elev al şcolii germane din Bucureşti (actualul Colegiu „Goethe") timp de 12 ani, apoi a urmat cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă (secţia Teologie-Litere) şi pe cele ale Universităţii Naţionale de Muzică (secţia Pedagogie, cu un master în Muzicologie). Este muzician rock și poet.

 Expozitie fotografica OrthPhoto: “Monahismul ortodox”

12 Martie 2013

În perioada 13-26 martie 2013, la Librăria Predania din București, are loc a doua expoziție a proiectului OrthPhoto, "Monahismul ortodox", care reunește 200 de fotografii din 25 de țări. Proiectul OrthPhoto este cea mai mare bază de date de fotografie cu tematică ortodoxă din lume.

Traducere/ Pr. Dr. Ciprian-Ioan Staicu
redactor/ Tatiana Petrache
layout/ Atelierul de grafică
dtp/ Remus Brihac

anul apariţiei/ 2013

format/ 14,5x20,5 cm
copertă/ carton 280gmp
hârtie/ offset 80gmp
număr de pagini/ 218
ISBN/ 978 -606-81 95-29-2
preţ/ 16 ronProtopresviter Anastasie Goţópulos, Rugăciunea în comun cu ereticii. Abordare a practicii canonice a Bisericii, carte apărută în cadrul colecției Martor

10 Martie 2013

În ultimele decenii, problema rugăciunii în comun cu ereticii a neliniştit serios poporul ortodox, căci s'au înmulţit încălcările acelor Sfinte Canoane care condamnă, cu o limpezime de netăgăduit, rugăciunile în comun. De-a lungul multor secole, în practica Bisericii s'a respectat şi s'a păstrat sfânta rânduiala canonică. [...] Din păcate, ascensiunea Ecumenismului sincretist, fără piedici serioase din partea Bisericii, şi tocirea sistematică a sensibilităţii ortodoxe în ultimele decenii din pricina tăcerii şi indolenţei celor împuterniciţi să apere şi să păzească predaniile Sfinţilor Apostoli şi ale Sfinţilor Părinţi, i-a încurajat pe ecumenişti să organizeze „săptămâni de rugăciune în comun" cu participarea clericilor şi a profesorilor Facultăţilor de Theologie, să ia parte fără nici o teamă la slujbele eterodoşilor, unii trecând chiar şi peste „linia roşie" socotită drept cea din urmă limită de îngăduinţă, şi anume împărtăşirea la aşa-zisa „Dumnezeiasca Euharistie," lipsită de har, a eterodocşilor; prin aceasta, cei care s'au împărtăşit la asemenea pseudo-euharistii „devenind azimiţi." [...] Dintre toate scrierile ortodoxe pe această temă, cea mai bună dintre toate, cartea perfectă, este cea pe care o ţinem în mână, a părintelui Anastasie Goţópulos, un preot binecuvântat şi înzestrat, care nu aparţine doar Sfintei Mitropolii a Patrelor, ci întregii Ortodoxii. Ca profesor universitar, obişnuit de zeci de ani să evaluez şi să pun note textelor şi studiilor, am simţit o mare bucurie când am luat în mâini ediţia întâi a cărţii. Din două motive: în primul rând pentru caracterul exhaustiv al prezentării temei, cât şi pentru cunoaşterea izvoarelor şi a bibliografiei corespunzătoare. Ar putea foarte bine să fie susţinută ca lucrare de doctorat în Dreptul Canonic. Impresionează prin vastitatea cunoştinţelor din domeniul literaturii canonice. Al doilea şi cel mai important motiv este faptul că părintele Anastasie, cu multă bunăcuviinţă, se confruntă curajos cu adversarii lui, chiar dacă aceştia sânt clerici de rang înalt sau profesori ai săi de la Facultatea de Theologie din Athena, unde a absolvit, sau profesori de la Facultatea de Theologie din Thessalonic. Nu se mărgineşte la expunerea învăţăturii Sfintelor Canoane, ci îi şi pune la punct cu mult succes pe oponenţii lui printr-o argumentare imbatabilă. Printre aceştia se numără şi câţiva dintre cei mai titraţi în domeniul Dogmaticii şi al Dreptului canonic. În cazul lor este valabil cuvântul: „Zicându-se pre sine a fi înțelepți, au nebunit." Romani 1, 22 (Protopresviter Theódoros Zísis)

 Expoziție de cruci la Librăria Predania / sculptori Ioana și Teodor Bindea

13 Ianuarie 2013

Librăria Predania găzduiște în perioada 13 - 27 ianuarie 2013 expoziția de cruci "De la meșteșug la mărturisire". Expoziția va fi vernisată pe data de 13 ianuarie ora 18.00 în prezența lui Teodor Bindea.

Meșteșugul a fost cel care i-a ales pe ei în momentul în care au optat, cu câțiva ani în urmă, pentru un mod de viață tradițional, reașezat pe singura temelie adevărată: raportarea permanentă la Dumnezeu. Din întâlnirea cu arta populară românească s-a născut ulterior pasiunea pentru lemn și pentru motivul crucii, omniprezent în reprezentările ei.

Prin crestătură, gravură și sculptură Ioana și Teodor Bindea crează cruci tradiţionale româneşti, precum și modele de cruci romane (bizantine), etiopiene, nigeriene, persane sau celtice. Lemnul din care sunt crestate crucile provine din esenţe autohtone - tei, paltin, nuc, păr sălbatic, dar şi exotice - chiparos, komora, eucalipt, merbau sau wenge, iar finisarea se face fie cu seu şi praf de cărbune, fie cu diverse amestecuri de uleiuri.

Crucile create de Ioana și Teodor Bindea și-au găsit deja locul în colecţii particulare româneşti la Alba Iulia şi Bucureşti, la Bisericile Etiopiană şi Siro-Antiohiană din Koln, cât şi în uzul unor parohii şi mănăstiri din România şi din Sf. Munte Athos.

Expoziția cuprinde 20 de cruci și un engolpion.

Meşteşugul de crucer reprezinta un mod de transfigurare, atât pentru noi, cât şi pentru lemn, pentru că, aşa cum spunea şi Petre Jucu, „toate sunt într-o vrăjmăşie: materia n-ascultă dalta, dalta n-ascultă mâna, mâna n-ascultă mintea, şi toate trebuie domolite, domesticite." (Teodor Bindea)

„Pentru un om, pentru un creştin, a alege tema crucii este un act de mărturisire. A mărturisi înseamnă însă şi a depune mărturie; şi asta înseamnă mai mult decât un act de credinţă, capătă un sens social. Noi facem aici un gest public, simţim nevoia să afirmăm CRUCEA, într-un moment cum este cel prezent. Înseamnă să reafirmi omniprezenţa crucii, importanţa şi puterea ei în ziua de astăzi, într-o lume rătăcită, secularizată şi îndrăcită de multe ori."(Horia Bernea)

 Expoziția de cruci "De la meșteșug la mărturisire"

10 Ianuarie 2013

Librăria Predania găzduiște în perioada 13 - 27 ianuarie 2013 expoziția de cruci "De la meșteșug la mărturisire". Expoziția va fi vernisată pe data de 13 ianuarie ora 18.00 în prezența lui Teodor Bindea.

Meșteșugul a fost cel care i-a ales pe ei în momentul în care au optat, cu câțiva ani în urmă, pentru un mod de viață tradițional, reașezat pe singura temelie adevărată: raportarea permanentă la Dumnezeu. Din întâlnirea cu arta populară românească s-a născut ulterior pasiunea pentru lemn și pentru motivul crucii, omniprezent în reprezentările ei.

Prin crestătură, gravură și sculptură Ioana și Teodor Bindea crează cruci tradiţionale româneşti, precum și modele de cruci romane (bizantine), etiopiene, nigeriene, persane sau celtice. Lemnul din care sunt crestate crucile provine din esenţe autohtone - tei, paltin, nuc, păr sălbatic, dar şi exotice - chiparos, komora, eucalipt, merbau sau wenge, iar finisarea se face fie cu seu şi praf de cărbune, fie cu diverse amestecuri de uleiuri.

Crucile create de Ioana și Teodor Bindea și-au găsit deja locul în colecţii particulare româneşti la Alba Iulia şi Bucureşti, la Bisericile Etiopiană şi Siro-Antiohiană din Koln, cât şi în uzul unor parohii şi mănăstiri din România şi din Sf. Munte Athos.

Expoziția cuprinde 20 de cruci și un engolpion.

Meşteşugul de crucer reprezinta un mod de transfigurare, atât pentru noi, cât şi pentru lemn, pentru că, aşa cum spunea şi Petre Jucu, „toate sunt într-o vrăjmăşie: materia n-ascultă dalta, dalta n-ascultă mâna, mâna n-ascultă mintea, şi toate trebuie domolite, domesticite." (Teodor Bindea)

„Pentru un om, pentru un creştin, a alege tema crucii este un act de mărturisire. A mărturisi înseamnă însă şi a depune mărturie; şi asta înseamnă mai mult decât un act de credinţă, capătă un sens social. Noi facem aici un gest public, simţim nevoia să afirmăm CRUCEA, într-un moment cum este cel prezent. Înseamnă să reafirmi omniprezenţa crucii, importanţa şi puterea ei în ziua de astăzi, într-o lume rătăcită, secularizată şi îndrăcită de multe ori."(Horia Bernea)