Predania - Bucuresti


Andamusi cu analta poezii contemporanâ armâneascâ Spiru Fuchi -

10 Noiembrie 2014

Sâmbâtâ, 15-li di Brumaru 2014, hiţ acl'imaţ la Muzeulu a Municipiului Bucureşti "Pâlatea Suţu", la unâ andamusi cu analta poezii contemporanâ armâneascâ.

Va hibâ pârâstâsitâ nai ma noaua carti di poezii a poetlui armânu Spiru Fuchi - "50 x 50", ţi alânci anlu aestu la Editura "M&B", Tirana.

Ti carti va s-azburascâ: Yioryi Vrana şi Alexandru Gica.
Protlu zboru, ti dişcl'idearea a andamusil'ei va lu ţânâ dn-ul Adrian Majuru ţi cumândâseaşti Muzeulu a a Municipiului Bucureşti.
Oaspiț ti-anami va-l'i avemu: Toma Enache și Constantin al Themeli (di-t Gârţii).
V-aştiptămu!

***

Sâmbătă, 15 noiembrie 2014, sunteţi invitaţi la Muzeul Municipiului Bucureşti, "Palatul Suţu" la o întâlnire cu înalta poezie contemporană aromânească.

Va fi lansată cea mai recentă carte de poezii a poetului aromân Spiru Fuchi - - "50 x 50", volum apărut anul acesta la Editura "M&B", Tirana.

Vor prezenta cartea: George Vrana şi Alexandru Gica.
Cuvântul de deschidere al întâlnirii îi va aparţine dn-ului Adrian Majuru, director al Muzeului Municipiului Bucureşti.
Oaspeți de seamă: Toma Enache, Konstantinos Themelis (din Grecia).
Vă aşteptăm!


__

Spiru Fuchi s-amintă tu hoara rămănească "Andon Poci", tu 13-li di Brumaru 1964. Tu anlu 1989 ahurhești Facultatea di Economi, Tirana. Tu anlu 1992 ca mulțâ alța Rămăni si-afla tru Grâție. Tu anlu 2003 si toarnă Tirana iu lucreadză ş-baneadză. Tu anlu 2005 thimil'isi editura CALC. Ari publicatâ: "Soari disicat", Editura Cartea Aromânâ, Constanța 1996. "Soari disicat, poemi", Editura Fundației Culturale Aromâne, "Dimindarea Părintească", Bucureşti,1997, "Cântiți barbari, poemi", Suțata "Aromâńil'i ditu Albania", Tirana 2004, "Alchimia a Dipirâril'ei, poezii", Editura CALC, Tirana 2006, K.P.Kavafis, pi armâneaşti, 154 poemati, Editura CALC, Tirana 2010, "Vlahomania", poezii Editura "M&B", Tirana 2012.
POSTS

 

Dan C. Mihailescu aduce la “Omul care aduce cartea” una dintre cele mai cutremuratoare carti care au fost scrise in Romania in ultimii ani.

27 Iunie 2014

Mioara Grigore, o femeie cu 5 copii, dintre care unul suferind de sindromul Down, cu o mama si o soacra bolnave, trebuie sa infrunte cancerul. Aceasta e povestea adevarata din cartea prezentata azi de Dan C. Mihailescu, povestea unei femei pentru care Institutul Oncologic devine "un rai". O femeie pentru care viata e o lupta permanenta cu boala, o lupta in carede partea ei sunt doar Dumnezeu si totul ei
Ce face autoarea acum? Va lasam sa aflati din materialul video.

 

 Lansarea cărții "Cancerul, dragostea mea" la Librăria Sophia

16 Mai 2014

Editura Predania și Librăria Sophia vă invită vineri, 16 mai, să fiți alături de Mioara Grigore la lansarea tulburătoarei sale cărți.
Evenimentul se va bucura de participarea Părintelui Marian Vild și a distinsului critic literar Dan C. Mihăilescu.

Cancerul, dragostea mea

30 Aprilie 2014

O poveste emoționantă. O mamă, cinci copii, un soț grijuliu și iubitor.

Mioara Grigore, o profesoară din Tărtășești, luptă de câțiva ani cu cancerul, iar toate frământările ei le-a așternut în paginilie unui volum numit „Cancerul, dragostea mea".

Vă invit să urmăriți o parte din această poveste în materialul realizat în cadrul emisiunii „Secvențe Trinitas", difuzată pe 30 aprilie 2014 de Trinitas TV.

 

traducere/
Valentin - Petre Lică, Ionuţ și Sladjana Gurgu, Ruxandra Lambru
redactor/ Radu Hagiu
layout/ Atelierul de grafică
dtp/ Larisa Barbu

anul apariţiei/ 2014

format/ 14,5x20,5 cm
copertă/ carton 280gmp
hârtie/ offset 80gmp
număr de pagini/ 288
ISBN/ 978-606-8195-35-3
preţ/ 17.50 lei

 Sfântul Nicolae Velimirovici, Episcopul Ohridei şi Jicei, Cateheze, carte apărută în cadrul colecției „Sfântul Nicolae Velimirovici”

11 Aprilie 2014

Trilogia de față - lucrare unică în literatura creștină contemporană - este alcătuită din „Credința sfinților," „Semne și simboluri" și „Nomologia." Aceste trei texte la un loc reprezintă întreita mărturisire a Sfântului Ierarh Nicolae Velimirovici despre mântuitoarea legătură a omului cu Ziditorul său. Credința „fiilor lui Dumnezeu" trebuie să fie dreaptă, dar și curajoasă, mărturisitoare. Cunoașterea lumii și a vieții trebuie să învingă minciuna din veac, dar și duhurile ei de astăzi. Ascultarea Poruncilor lui Dumnezeu trebuie să fie temelie a mântuirii prin Biserică, dar și stâlp al nevoințelor noastre în societate. O adevărată încântare duhovnicească și intelectuală izvorăște din paginile acestea pline de har și de lumină.

redactor/ Anca Stanciu
layout/ Atelierul de grafică
dtp/ Larisa Barbu

anul apariţiei/ 2014

format/ 14,5x20,5 cm
copertă/ carton 280gmp
hârtie/ offset 80gmp
număr de pagini/ 207
ISBN/ 978-606-8195-36-0

 Mioara Grigore, Cancerul, dragostea mea, carte apărută în cadrul colecției Martor

17 Martie 2014

Drumul Mioarei, atât cel real, cât și cel livresc, devine astfel un efort uriaș de a‑și plasa centrul propriei existențe din sinele său cel strâmt ca o temniță, în care se zbate deznădăjuit, întâi în ceilalți, și apoi în Dumnezeu. Și astfel, conform tuturor legilor atracției gravitaționale, atât pământești, cât și duhovnicești, căderile ajung să fie, în cele din urmă, mult așteptatele căderi în sus. Conținând astfel o adevărată metodă terapeutică, cartea aceasta este o carte‑medicament. Nu doar un „loc de dat cu capul" în care, izbindu‑te (de durerile celuilalt), uiți de toate durerile proprii, ci, mai mult, un leac care‑ți neutralizează orice durere din clipa în care‑ți asumi durerile celuilalt ca pe ale tale. Chiar și pe cele ale doctorului care, în neputința lui de‑a face binele, face răul - el fiind mai de plâns ca toți. De‑aceea, dragă cititorule, păstrează cartea aceasta nu în bibliotecă, ci în trusa de prim ajutor. Dureri de dinți, de inimă, de suflet, toate vor fi anesteziate odată ce vei începe să urmezi calea pe care‑a mers și autoarea: aceea a rugăciunii pentru ceilalți, iar nu pentru sine.Fresca 1700

1 Februarie 2014

Află detalii despre proiectul de restaurare al Bisericii Mănăstirii Baia de Aramă și descoperă spațiul și frumusețea lui din zona de media (video, audio, imagini), iar apoi află cum să ajungi să o vizitezi sau trimite vestea mai departe din zona de share a aplicației.

Biserica Mănăstirii Baia de Aramă este construită la trecerea dintre secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea și reflectă trăsăturile stilistice ale perioadei anterioare de înflorire cultural-artistică şi intensitate a actului ctitoricesc din timpul domniei lui Matei Basarab (1632-1654).

Ea se înscrie într-un curent artistic în care arhitectura Ţării Româneşti
evoluează spre noile direcţii şi viziuni ale epocii brâncoveneşti.

Influenţele acestei zone de întâlnire istorică şi creativă se extind şi în perioada ce se succede domniei marelui voievod, când monumentele din Oltenia începutului de secol XVIII păstrează în mare parte caracteristicile stilistice ale secolului anterior, integrându-se astfel organic epocii constructive premergătoare, preluând totodată elemente inovatoare din deschiderea şi varietatea decorativă amprentată de stilul brâncovenesc.

Sprijiniți restaurarea Mănăstirii prin donaţii sau redirecţionarea a 20% din impozitul pe profit datorat statului, printr-o sponsorizare.

DETALII:

link App Store: bit.ly/1700-AppleStore
link Google Play: bit.ly/1700-GooglePlay

http://manastirea.predania.ro/
http://www.donatii.predania.ro/