Predania - Bucuresti


Să ne păzim obrazul și sufletul! Sfaturile și învățăturile Patriarhului Pavel al Serbiei

5 Noiembrie 2018

Rugăciunea este tămâia cea mai bineplăcută lui Dumnezeu, cea mai trainică punte pentru a trece peste valurile ispitelor vieții, stâncă neclintită a tuturor celor ce cred, liman neînviforat, veșmântul cel Dumnezeiesc care îmbracă sufletul într-o mare bunătate și frumusețe; rugăciunea este maica tuturor faptelor bune, păzitoarea curăției - adică a neprihănirii trupului -, pecetea fecioriei, îngrădire statornică împotriva tuturor înșelătoriilor vrăjmașului nostru dintotdeauna - diavolul.

Ea îi izgonește pe vrăjmași cu Numele lui Hristos, căci nici în Cer, nici pe pământ nu se află altul mai puternic decât Acesta. Rugăciunea este cetatea lumii, milostivirea lui Dumnezeu pentru păcate, liman pe care valurile nu-l pot surpa, luminarea minții, securea ce taie deznădejdea, nașterea nădejdii, îmblânzirea mâniei, ocrotitoarea tuturor celor ce se judecă, bucuria celor din temnițe, mântuirea celor ce pier.

Patriarhul Pavel al Serbiei

 

 Sfântul Nicolae Velimirovici - Gânduri despre bine și rău

21 Septembrie 2018

Gândurile adunate între coperţile acestei cărţi ne îmbrăţişează cu o gingaşă familiaritate: pentru creştini, ele par să vină nemijlocit din înţelepciunea Cărţii Ecclisiastului, din Pildele lui Solomon, din Psalmi, din pildele Evangheliei, din Pateric şi din capetele Filocaliei. Chiar şi necreştinii vor putea regăsi aici căldura de „acasă," în măsura în care au căutat vreo mângâiere în scrierile vechilor înţelepţi ai Antichităţii.Vladica Danilo Krstici - Un episcop purtător de lumină

11 Septembrie 2018

Vlădica Danilo nu a fost făcător de minuni, făcătoare de minuni a fost însă puterea Dragostei lui. El era un simplu rugător, dar un rugător ale cărui rugăciuni ştiau să ajungă la Dumnezeu, iar Dumnezeu nu-şi dezamăgea slujitorul credincios.

Lucrarea rugăciunilor Vlădicăi izvora din profunzimea credinţei sale şi forţa dragostei sale faţă de Făcătorul şi Părintele său, faţă de Făcătorul şi Părintele celor pentru care se ruga. Deseori îl surprindeam pe Vlădica stând îngenunchiat într`una din bisericile Patriarhiei din Peci, punând omoforul său pe capul vreunui credincios care avea trebuinţă de rugăciunea lui şi care credea în puterea acesteia. Vlădica se ruga cu toată fiinţa.

La început rostea cuvintele rugăciunii rar şi în şoaptă, iar apoi continua să se roage în gând. Erau momentele când lacrimile, asemenea mărgăritarelor sufletului său, se vărsau din ochii lui.

Monahia Makaria Obradovici

 Ce a înțeles Betsy - Taina unei copilării împlinite

1 August 2018

Copiii sunt oglinda familiei în care se nasc, cresc și învață să trăiască. Dacă văd teamă, vor învăța să se teamă, dacă văd slăbiciune, vor fi slabi, iar dacă prima imagine pe care și-o formează despre lume este cea a unui loc plin de primejdii, vor porni la drum cu pași nesiguri, neștiind să se bucure niciodată pe deplin de frumusețea și minunile vieții.

La vârsta de nouă ani, Elizabeth Ann, orfană de ambii părinți, are șansa unui nou început: o întâmplare la prima vedere nefericită o aduce în mijlocul unei familii foarte deosebite de mătușile care o crescuseră până atunci. Fetița locuiește acum la țară, unde oamenii au alt ritm de viață, alte responsabilități și alte principii călăuzitoare decât cei de la oraș. Merge la școala din sat, unde copii de toate vârstele învață laolaltă și unde nu notele și formalitățile contează, ci cunoștințele reale care îți vor folosi pe tot parcursul vieții. Betsy se deprinde, mai repede decât ar fi crezut, cu traiul în acest mediu nou și surprinzător pentru ea și află că, în viață, trebuie să învățăm să avem grijă nu doar de noi înșine, ci și de cei de lângă noi, de gospodărie, de animale și, într-un anumit sens, de întreaga lume în mijlocul căreia suntem așezați.

Deși este scrisă în 1916, în Statele Unite ale Americii, povestea lui Betsy, ca orice operă literară de calitate indisputabilă, nu aparține doar cadrului spațio-temporal în care a apărut, ci are valoare universală și permanentă. La mai bine de un secol de la apariția primei ediții, romanul lui Dorothy Canfield ne prezintă imaginea vie și neschimbătoare a copilului și a familiei, dintotdeauna și pentru totdeauna aceiași, prin esența și firea lor, cu aceleași manifestări, nevoi și dorințe. Pentru a crește sănătoși, fericiți și pregătiți pentru viață, copiii din toate timpurile și din toate locurile au nevoie de modele, de valori și de repere autentice precum și de un trai întemeiat pe principiile firești ale viețuirii omului.

O istorioară încântătoare și palpitantă pentru cei mici, și o lectură savuroasă și deosebit de folositoare pentru cei mari, povestea lui Betsy mângâie și destinde mintea și inima, ca o băutură caldă într-o zi de iarnă, îndulcește și împrospătează, ca un măr abia cules de pe ram la sfârșitul verii. Cititorii înțeleg și ei, alături de micuța eroină, încă o dată mai mult, cât de frumoasă, de surprinzătoare și de fericită poate fi viața, atunci când o trăiești cu o inimă curată, curajoasă și plină de dăruire!

Ioana Miruna Kamata

 

 Ernest Bernea - Studii de pedagogie

18 Mai 2018

În paginile ce urmează sunt expuse o seamă de observaţii şi idei în legătură cu probleme de cultură şi educaţie ce s-au impus prin importanţa lor atenţiei noastre în mod direct, experimental.

La început în calitate de cadru didactic universitar, mai târziu de cercetător şi consultant ştiinţific pe lângă Institutul de Etnologie şi Dialectologie am putut studia direct problemele discutate, cărora am încercat să le găsim o soluţie.

Studiul introductiv este în întregime inedit, iar celelalte aparţin unor caete de însemnări personale din cari unele fragmente au fost publicate. Studiul de la sfârşitul culegerii, asupra pedagogiei filosofiei, a folosit în mare măsură ideile fundamentale dintr-un studiu mai vechi, apărut în anul 1936; de astă dată apare cu o tematică lărgită, ca formă complet refăcut.

Cu toată modesta lor aparenţă, paginile de faţă sunt pentru autorul lor expresii reduse ale unor lucrări de critică a culturii şi civilizaţiei, lucrări de sinteză rămase încă în manuscris.

Ernest Bernea

 Ernest Bernea - Studii de pedagogie

18 Mai 2018

În paginile ce urmează sunt expuse o seamă de observaţii şi idei în legătură cu probleme de cultură şi educaţie ce s-au impus prin importanţa lor atenţiei noastre în mod direct, experimental.

La început în calitate de cadru didactic universitar, mai târziu de cercetător şi consultant ştiinţific pe lângă Institutul de Etnologie şi Dialectologie am putut studia direct problemele discutate, cărora am încercat să le găsim o soluţie.

Studiul introductiv este în întregime inedit, iar celelalte aparţin unor caete de însemnări personale din cari unele fragmente au fost publicate. Studiul de la sfârşitul culegerii, asupra pedagogiei filosofiei, a folosit în mare măsură ideile fundamentale dintr-un studiu mai vechi, apărut în anul 1936; de astă dată apare cu o tematică lărgită, ca formă complet refăcut.

Cu toată modesta lor aparenţă, paginile de faţă sunt pentru autorul lor expresii reduse ale unor lucrări de critică a culturii şi civilizaţiei, lucrări de sinteză rămase încă în manuscris.

Ernest Bernea

 Starețul Dionisie de la Colciu - Cuvinte din Sfântul Munte Athos

10 Mai 2018

Ucenicii Bătrânului, care editează această carte, au ales nu să scrie ei înşişi despre Părinte ci să-l lase pe acesta să ne vorbească, aşa cum a făcut-o neostenit, de-a lungul atâtor ani, cu toţi cei care căutau la chilia sa cuvânt de folos. Cititorul care se aşteaptă să găsească în paginile care urmează meşteşug retoric, argumente originale sau cuvinte ale înţelepciunii omeneşti, va fi dezamăgit.

Ca orice Bătrân autentic, Părintele Dionisie nu spune ceva nou, pe care să nu-l fi spus şi Sfinţii Părinţi. Şi nici măcar nu îl spune într`un chip „seducător" după măsură omenească. Dar cuvintele sale au mai multă putere decât tratate întregi de teologie, pentru că sunt trăite, sunt născute din sudoarea şi lacrimile nevoinţei, lucru cu adevărat rar la oamenii de azi, fie ei mireni sau monahi.

Cel care va pune la inimă cuvintele acestea şi se va strădui să le urmeze va avea numai de câştigat; va înţelege că dincolo de simplitatea lor se ascunde Calea, Adevărul şi Viaţa, Hristos Însuşi, pogorât în inima unui Bătrân frumos din Sfântul Munte.

Efrem Arhimandritul
Igumenul Sfintei Mari Mănăstiri Vatopedi
Sfântul Munte

 Anne - Casa cu frontoane verzi vol. 2

5 Aprilie 2018

A trecut ceva vreme de când primii cititori ai acestui îndrăgit roman descopereau plini de încântare lumea lui Anne Shirley din Green Gables, iar eroina rămâne, până astăzi, unul dintre cele mai iubite personaje din literatura pentru copii - şi pe bună dreptate!

Nu ai cum să nu rămâi fermecat de fetiţa vorbăreaţă, cu o imaginaţie atât de vie şi cu o inimăplină de loialitate şi entuziasm. Cititorilor le este uşor să se identifice cu Anne şi să empatizeze cu firea ei plină de dramatism, fie că eroina se află în culmea bucuriei sau în abisul disperării, iar capacitatea ei de a vedea frumuseţea pretutindeni este o sursă continuă de inspiraţie.

Măiestria autoarei în a crea personaje memorabile şi dialoguri realiste fac din „Anne" o lectură uşor de parcurs, iar cei care sunt pregăţiţi să o însoţească pe Anne în călătoria ei plină de aventuri, vor descoperi în ea un partener pe cinste.