Predania - Bucuresti


Dhyeata, Centrul pentru Cercetarea și Dezvoltarea Culturii Aromâne

10 Septembrie 2013

Prin finanțarea acordată de către Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) la Secțiunea Patrimoniu Imaterial I/2013, ia ființă Dhyeata, Centrul pentru Cercetarea și Dezvoltarea Culturii Aromâne, primul centru de educație non-formală în domeniul culturii aromâne. Centrul oferă tuturor celor interesanți cursuri săptămânale gratuite, interactive, menite a familiariza publicul cu aspecte de limbă, literatură, cultură materială șamd.

1. Cursul de limbă
Coordonator: Dani Nancu
Atelierul se adresează tuturor grupelor de vârstă, dar îşi propune familiarizarea în special a copiilor şi a tinerilor cu noţiunile de bază ale aromânei. Pe parcusul atelierului se vor învăţa: scrierea, pronunţia, vocabularul de bază, vocabularul specific, expresii, şi se vor studia texte de folclor şi literatură cultă. Se vor utiliza manuale, documente/înregistrări de grai, se vor aduce invitaţi, se vor propune exerciţii de ascultare şi observare directă a limbii vorbite azi.

2. Cursul de literatură
Coordonator: George Vrana
Cursul, susţinut de unul dintre autorii de referinţă ai literaturii aromâneşti contemporane, va presupune o expunere şi o trecere critică prin istoria creaţiilor de limbă aromâneşti, de la textele folclorice până la literatura contemporană.

3. Atelierul de memorie orală
Coordonator: Georgiana Vlahbei, invitaţi
Destinat în principal copiilor şi adolescenţilor, atelierul îşi propune să pună bazele unor practici de revitalizare a memoriei şi de sondare a trecutului personal şi familial în rândul generaţiei tinere de aromâni. Prin jocuri şi exerciţii adaptate vârstei, se doreşte atragerea tinerilor spre cunoaşterea - prin mijloace proprii (originale şi creative) a istoriei sau istoriilor multiple ale aromânilor din România. Se propune culgerea de documente de familie (poveşti înregistrate, fotografii), realizarea arborelui genealogic, portrete ale bunicilor etc. în vederea realizării unei cărţulii de familie, care să facă din participanţi mici cercetători.

4. Atelierul de manufactură (şezătoarea)
Coordonatori: Georgiana Vlahbei, invitaţi
Şezătoarea: prilej de taifas eficient. Pentru că pierdem din ce în ce mai mult rostul obiectelor vechi care ne mai înconjoară, atelierul de manufactură propune exerciţii de recuperare şi creaţie aromânească contemporană. Coordonatorii vor îndruma participaţii spre realizarea de obiecte şi confecţii inspirate de tradiţia manufacturieră aromânească. Se vor (re)descoperi motive şi tehnici, se va încerca introducerea unor piese tradiţionale în vestimentaţia contemporană. Se va lucra cu lemn, culori pentru pictură, textile. Produsele finale vor fi dintre cele mai variate: ciorăpei „chindisiţ", plastronul ca accesoriu contemporan purtabil, obiecte migăloase din mărgele, păpuşi în port, rame de fotografii şi cutii ornate, accesorii pentru nunţi, şamd.

5. Atelierul de animaţie
Coordonator: Ana Dobrescu
Atelierul se adresează celor mici şi tinerilor dornici de a experimenta cu tehnicile de animaţie clasică şi/sau stop-motion. Atelierul este o provocare creativă pentru exprimarea originală a perspectivei celor tineri asupra culturii din care fac parte printr-un scurt-metraj de animaţie colectiv. Pornind de la o poveste creată în grup, participanţii vor fi ghidaţi de către coordonator pe tot parcursul creării personajelor în tehnica stopmotion, dezvoltării narativului, captării imaginilor şi editării lor finală.

6. Atelierul de fotografie
Coordonator: Dafina Jeaca
Atelierul este dedicat atât celor mici cât și celor mai puțin mici, care doresc să participe activ la o scurtă dar intensă vizită în lumea fotografiei, prin acumularea a catorva cunoștinte de bază legate de tehnica fotografică, care împreuna cu un minim de aspecte teoretice ale esteticii fotografice, vor fi fundamentul pentru întelegerea complexului atmosferic pe care o fotografie îl poate reprezenta. Atelierul va avea și o componentă practică, ce va presupune incursiuni în spațiul public și familial. Temele vor gravita în jurul surprinderii manifestărilor culturale aromanesti în mediul lor. Vom documenta sarbatori și obiceiuri, portrete ale membrilor familiei, evenimente publice și în general atmosfera comunității aromânești. Finalitatea atelierului va fi o expoziție cu fotografiile ce vor surpinde personalitatea si emoția fiecarui participant. Programul se finalizează în noiembrie 2013 printr-un eveniment care va aduce împreună rezultatele colective ale tuturor celor implicați (expoziție de fotografie artistică, expoziție de obiecte manufacturate, rezultatul exercițiilor de documentare a trecutului familial, proiectarea filmului de animație).