Predania - Bucuresti


Ernest Bernea - Treptele bucuriei

10 Martie 2020

În cuprinsul acestor pagini am schiţat o seamă de teme filosofice, care formal fac jocul între notaţie şi eseu. De aceea ele nu au caracter prea tehnic, de strictă specialitate, ci mai mult unul de mărturisire. Îndelung experimentate interior şi controlate cu datele lumii externe, aceste însemnări încearcă să prindă pe scurt stări ale spiritului omenesc, spirit în continuă luptă pentru cucerirea unor zone fertile şi pure.

Prefacerile profunde la care a fost supusă lumea contemporană au azi mai mult ca oricând, o atitudine lipsită de prejudecăţi, o atitudine pozitivă şi creatoare în faţa problemelor ce ni se ridică şi par să angajeze întreaga noastră răspundere în faţa destinului uman şi al civilizaţiei. În acest fel vom ieşi din impas şi efortul nostru ne va purta acolo unde dorim să ajungem: la împlinirea unei formule superioare de viaţă.

Paginile de faţă încearcă să exprime tocmai acest lucru; ele sunt mărturii ale unui sens afirmativ în faţa vieţii. Trista privelişte a unei lumi apăsate fără voie de manifestările propriului său geniu, desigur ce seacă uneori bucuria noastră de a exista şi trăi ca oameni, nu poate aştepta schimbarea la faţă a stării de lucruri existente, până când nu se produce o altă orientare a spiritului şi care trebuie să înceapă prin a acorda mai multă încredere şi prin angajarea sa pe o cale a afirmaţiei spirituale.

Un om se caută pe sine însuşi, şi prin el pe cei ce-l înconjoară, caută o lume a sa şi o lume a noastră în ce are ea mai durabil şi de preţ. Prezentarea atâtor
experienţe şi formule poate că au adus ceva din acele pledoarii gratuite ale unor oameni însetaţi de absolut şi când acestea nu au reuşit, au mai putut rămâne doar cântecele lor de pelerini.

Ernest Bernea