Predania - Bucuresti

Preot Teoctist Caia, Călin Cosma, Preot Alexandru Cotoraci, Ionuţ şi Sladjana Gurgu, Radu Hagiu, Ruxandra Lambru, Ovidiu Lăzărescu, Valentin-Petre Lică, Tatiana Petrache, Duşiţa Ristin, Protoiereu Branislav Stankovici, Adrian Tănăsescu-Vlas