Predania - Bucuresti

PROIECTUL AVDHELA - BIBLIOTECA CULTURII AROMÂNE

Asociaţia Predania, prin Proiectul Avdhela,  îşi propune să identifice, să editeze şi să ofere operele ştiinţifice şi artistice ale patrimoniului culturii aromâne şi ale celor înrudite ei. Aceste bunuri culturale, în special cele aflate în custodia publică, vor deveni accesibile cercetătorilor şi tuturor celor interesaţi în mod gratuit.

Proiectul Avdhela este non-profit, neguvernamental, realizat prin activitatea voluntară a persoanelor (autori şi colectiv editorial) şi instituţiilor care, în sens larg, se ocupă cu cercetarea, evoluţia şi păstrarea culturii aromâne.

Proiectul va include şi activităţi editoriale pe suport de hârtie (cărţi, reviste, broşuri), producţie multimedia (CD audio, CD-ROM, film etc.); va iniţia şi organiza întâlniri, simpozioane, şcoli de vară,  programe culturale.

Proiectul se adresează, în principal, aromânilor în intenţia de a oferi mijloace de păstrare a limbii, de cunoaştere a originilor, evoluţiei istorice, sociale, spirituale etc. În egală măsură se adresează şi popoarelor spaţiului balcanic, în mijlocul cărora trăiesc comunităţile aromâne, pentru cunoaşterea mai temeinică a acestora, pentru a li se aprecia cultura, limba, tradiţiile străvechi, pentru a fi respectate şi tratate cu demnitate de către cei cu care convieţuiesc.

Principiile urmate in cadrul Proiectului Avdhela

• Principiul coerenţei, exprimat în: 

  • – grija pentru păstrarea, editarea şi de răspândirea operelor care stau la baza culturii aromâne şi a celor înrudite cu ea
  • – folosirea regulilor ortografice propuse de către dna acad. dr. Matilda Caragiu Marioţeanu, grafie ce se înscrie în tradiţia şi evoluţia scrierii în aromână şi folosită de autorii consacraţi.

• Principiul deschiderii, manifestat în:

  • – dezvoltarea  punţilor ce leagă cultura aromână de cea a civilizaţiilor neamurilor balcanice, dar şi de moştenirea culturală universală
  • – oferirea posibilităţii de cunoaştere a specificului aromânesc în cadrul frăţiei neamurilor  balcanice. 

• Principiul libertăţii de utilizare, concretizat în:

  • – libertatea publicării pentru toţi  colaboratorii a lucrărilor din patrimoniul culturii aromâne oferite spre editare
  • – accesul gratuit pentru toţi utilizatorii Proiectului Avdhela la Biblioteca Culturii Aromâne
  • – susţinerea elitelor tinere ştiinţifice şi culturale.

www.proiectavdhela.ro